Gwobr y Faner Werdd / The Green Flag Award

Mae Ysgol y Creuddyn yn dathlu ar ôl ennill gwobr amgylcheddol sy'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol.

Dyma’r tro cyntaf i Ysgol y Creuddyn yn 2015 i ennill y Wobr Baner Werdd, diolch i’r rhaglen addysg amgylcheddol, Eco-Sgolion.

Mae Eco-Sgolion yn rhaglen ryngwladol sy’n cael ei chynnal yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru'n Daclus, ac mae’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae dros 90% o ysgolion Cymru wedi cofrestru â’r rhaglen.

Mae Eco-Sgolion yn ysbrydoli ac yn grymuso disgyblion i arwain newid yn eu cymunedau, ac yn eu helpu i ddysgu am fyw’n gynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae hefyd yn rhoi’r wybodaeth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw i wneud newidiadau a fydd o fudd i’w hysgol, yr amgylchedd lleol a’r gymuned ehangach – fel lleihau gwastraff, defnyddio ynni, trafnidiaeth, byw’n iach a phroblemau sbwriel.

Ysgol y Creuddyn is celebrating after being awarded an internationally acclaimed eco-award.

Ysgol y Creuddyn has been awarded their first Green Flag Award thanks to the environmental education programme, Eco-Schools.

Eco-Schools is an international programme run in Wales by environmental charity, Keep Wales Tidy and funded by the Welsh Government. Over 90% of schools in Wales are registered on the programme.

The Eco-Schools programme inspires and empowers pupils to be leaders of change in their community, helping them learn about sustainable living and global citizenship while giving them the information and support they need to make changes that will benefit their school, local environment and wider community, such as reducing waste, energy consumption, transport, healthy living and litter issues.

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Mercher, 27 Ebrill 2016, 1:40 a.m.