Ysgol Creadigol Arweiniol 2016 / Lead Creative School 2016

Yn ystod mis Chwefror 2016, cafodd dysgwyr Set 3 mathemateg Blwyddyn 9 brofiad o weithio ar y prosiect Ysgol Arweiniol Creadigol. Prosiect oedd hwn ar y cyd rhwng yr ysgol a'r Cyngor Celfyddydau.

Roedd y prosiect yn anelu i greu ffilm fer, 5 munud o hyd, ar y thema 'ditectif'.

Pwrpas y prosiect oedd datblygu sgiliau ymresymu rhifedd y dysgwyr trwy ddulliau creadigol. Roeddwn yn ffodus o fedru gwahodd y canlynol i weithio efo'r dysgwyr dros gyfnod y prosiect.

  • Eilir Pierce, cyfarwyddwr ffilmiau.
  • Bethan Gwanas, awdur.
  • Iwan Standley, dylunydd / golygydd.
  • Leisa Mererid, actores.
  • Iola Ynyr, cyfarwyddwr artistig Cwmni'r Frân Wen.

During February 2016, the mathematics learners from Year 9, Set 3 participated in the Lead Creative Schools project. This was a project run jointly by the school and the Arts Council of Wales.

The project's aim was to produce a short film, 5 minutes in length, in the 'detective' genre.

The purpose of the project was to develop learners' numerical reasoning skills through creative methods. We were fortunate to be able to invite the following people to the school over the period of the project.

Galerïau Lluniau / Photo Galleries:

Prosiect Ysgol Creadigol 10/02/16

Prosiect Ysgol Creadigol 11/02/16

Prosiect Ysgol Creadigol 12/02/16

Prosiect Ysgol Creadigol 23/02/16

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Mawrth, 3 Mai 2016, 10:27 p.m.