Llywodraethwyr / Governors

[Llywodraethwyr]

Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg Conwy / Local Education Authority

Cyngh. Chris Cater
Cyngh. Gareth Jones (Cadeirydd / Chairman)
Mr Iwan Lloyd Jones
Cyngh. John Roberts (Is-Gadeirydd / Deputy Chairman)
Mr Dafydd Thomas

Cynrychiolwyr y Rhieni / Parents Representatives
    
Mrs Hannah Griffith
Mrs Catrin Hughes
Mrs Caren McCann
Mrs Delyth Roberts
Mr Neil Ryder
Mrs Eirian Williams

Cynrychiolwyr Athrawon / Teachers Representatives
    
Ms Gwenno Davies
Mrs Rachel Griffith

Cynrychiolydd Staff Ategol / Support Staff Representative
    
Mrs Bethan Oliver Jones

Aelodau Cyfetholedig Cymunedol / Co-elected Community Governors

Mr Len Ellis
Mrs Sioned Green
Mr Trystan Lewis
Mrs Delyth Wotherspoon
Mrs Nia Rees Williams

Disgybl Lywodraethwyr / Pupils Governors

Lois Green
Huw Jones

Pennaeth

Mr Trefor Jones

Clerc

I'w benodi

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:18 p.m.