Ysgol Masnach Deg

Gwobr Ysgolion Masnach Deg


 
Mae'r Sefydliad Masnach Deg wedi lawnsio diweddariad o Wobr Ysgolion Masnach Deg. Mae’r elfennau o ddysgu, hwyl a gweithredu wedi bod yn ganolbwynt i’r Wobr Ysgolion Masnach Deg.

Mae Ysgol y Creuddyn yn falch o gyhoeddi ein bod:

  • Wedi derbyn Gwobr Ymwybyddiaeth Teg ar y 25ain o Chwefror 2015 – rydym wedi cwblhau archwiliad y dysgwr a’r athrawon a’r Sialens Dysgu.
  • Wedi derbyn Gwobr Gweithredu'n Deg ar y 5ed o Fawrth 2015 – rydym wedi cwblhau dwy sialens ychwanegol gyda chymorth ein Grŵp Llywio Masnach Deg.
  • Wedi derbyn Gwobr Cyflawni'n Deg ar y 5ed o Fehefin 2017 – rydym wedi cwblhau tair sialens arall, a mabwysiadu polisi Masnach Deg ynghyd â gweithgareddau dysgu pellach.

The Fairtrade Schools Award


 
The Fairtrade Foundation has launched an updated Fairtrade Schools Award. The Fairtrade Schools Award has always been about learning, fun and action.

Ysgol y Creuddyn is delighted to anounce that:

  • On the 25th of February 2015 we achieved the FairAward; we completed the learner and teachers audits and a Learning Challenge.
  • On the 5th of March 2015 we achieved the FairActive Award; we completed two more challenges with help from our Fairtrade Steering Group.
  • On the 5th of June 2017 we achieved the Fair Achiever Award; we completed three more challenges, adopted a Fairtrade policy, and completed further learning activities.

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Sul, 25 Mehefin 2017, 11:35 p.m.