E-Ddiogelwch / E-Safety

[E-Ddiogelwch]

Mae'r rhyngrwyd a'r technolegau cymdeithasol yn cynnig posibiliadau enfawr o ran dysgu ac ymchwilio, cyfathrebu a chydweithredu, ac o ran creadigrwydd di-ben-draw, ac mae'n bwysig i ni gofio'r neges gadarnhaol honno.

Mae'n anodd ac yn aml yn heriol i wybod y diweddaraf am y dechnoleg y mae eich plant yn defnyddio; beth maen nhw'n ei wneud ar-lein, â phwy maen nhw'n cael sgwrs, pa gemau maen nhw'n eu chwarae, a beth maen nhw'n ei lawrlwytho ac yn ei wylio.

Ar y dudalen yma rydym yn cynnig cyngor ar sut i gefnogi eich plentyn pan yn defnyddio'r we a'r cyfryngau cymdeithasol.

The internet and social technologies offer huge possibilities for learning and research, for communication and collaboration and for limitless creativity and we should not lose sight of this positive message.

It is often challenging to keep up with your children's use of technology; what they are doing online, who they are chatting to, what games they are playing and what they are downloading and viewing.

On this page we offer some advice on how to support you child when using the internet and social technology.

  8 I think my child has seen online pornography - what do I do.pdf8 I think my child has seen online pornography - what do I do?.pdf

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:12 p.m.