Problemau Technegol efo Moodle?

[Help]

  • Colli cyfrinair? Ewch i weld Mr. Dylan Roberts yn Dd4.

  • Problemau efo'r cyrsiau? Ewch i weld Mr. Gwyndaf Owen neu Dr. Gareth Evans.

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Sul, 14 Medi 2014, 10:57 p.m.