Gwisg Ysgol Bl. 12-13 / School Uniform Yrs. 12-13

GWISG Y CHWECHED DOSBARTH

Mae’r pwyslais ar edrych yn SMART. Byddwch yn falch o’ch ysgol, eich gwisg a’ch edrychiad ac yn esiampl i weddill yr ysgol.

 • Trowsus du smart (DIM jîns, trowsus tyn na throwsus o ddefnydd cynfas)
 • Sgert glasurol ddu smart, o hyd parchus

 • Crys gwyn / Blows wen a thei’r ysgol
 • Siwmper ddu blaen siap gwddw V (DIM cardigan)

NEU

 • Crys polo gwyn gyda logo’r ysgol
 • Crys chwys du gyda logo’r ysgol

 • Sanau/ Teits du plaen
 • Esgidiau du addas i’r ysgol / Trenyrs du PLAEN (DIM logos/ streipiau lliw; DIM sodlau uchel)
 • Bag ysgol addas
 • Côt dywyll

Caniateir gwisgo os dymunir:

 • Sgarff/Cap/Menig plaen tywyll
 • Oriawr
 • Un neu ddwy fodrwy fechan
 • Clustdlysau bychan addas
 • Un freichled fechan
 • Colur ysgafn, cynnil

Ni chaniateir:

 • Stỳds trwyn/ tafod a.y.b.
 • Lliw/ Steil gwallt eithafol

SIXTH FORM UNIFORM

The emphasis is on being SMART. Be proud of your school, your uniform and your appearance and be a good example to younger pupils.

 • SMART black trousers (NO jeans, or canvas material or tight trousers)
 • Classic black SMART skirt of appropriate length

 • White shirt/blouse with school tie
 • Plain V neck black jumper (NOT a cardigan)

OR

 • White polo shirt with the school logo
 • Black sweat shirt with the school logo

 • Plain black socks/tights
 • Appropriate black shoes/ PLAIN black trainers (NO trainers with coloured stripes/logos etc (NO high heels)
 • Suitable school bag
 • Dark coat

The following are permitted if desired:

 • Plain dark scarf/cap/gloves
 • A watch
 • One or two small rings
 • Plain small earrings
 • One small bracelet
 • Light subtle make up

Not permitted:

 • Nose studs/Tongue piercings etc
 • Extreme hair style/colour
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Sadwrn, 23 Medi 2017, 4:21 p.m.