Cyngor Eco-Ysgol / Eco-School Council

[Eco Ysgol]

Mae'r rhaglen Eco-sgolion yn annog disgyblion i gymryd rhan mewn materion amgylcheddol a datblygu cynaliadwy. Mae gan Ysgol Y Creuddyn bwyllgor sydd yn cyfarfod yn fisol. Y disgyblion sydd yn cymryd y prif rannau wrth wneud penderfyniadau a chyfranogi er  mwyn lleihau effaith amgylcheddol yr ysgol. Mae'r cynllun Eco-ysgol yn ymestyn y tu hwnt i'r dosbarth ac yn datblygu agweddau o ddinasyddiaeth gyfrifol, gartref ac yn y gymuned ehangach. Rydym yn teimlo bod y meysydd pwnc canlynol yn bwysig : Lleihau Ysbwriel a Gwastraff, Cludiant, Byw'n Iach, Ynni, Dŵr, Tir yr Ysgol a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Cynllun Gweithredu Eco-Sgolion 2014-2015 (PDF)

[Eco-God yr ysgol]
Llawrlwythwch yr Eco-God fel dogfen PDF.

The Eco-Schools programme is an international initiative that encourages pupils to engage with environmental and sustainable development issues. The Ysgol Y Creuddyn eco-committee have regular monthly meetings in order to discuss issues. The pupils take key roles in decision making and participation in order to reduce the environmental impact of the school.The Eco-School programme extends learning beyond the classroom and develops responsible citizenship attitudes both at home and in the wider community. The following topic areas are very importnat: Litter, Waste Minimisation, Transport, Healthy Living, Energy, Water, School Grounds and Global Citizenship.

Cyngor Eco-Ysgol 2016-2017 / Eco-School Council 2016-2017

Dosbarth / Class Cynrychiolydd / Representative
Eilydd / Reserve
7C Owen Roberts Freya Thomas
7R Poppy Jones Eva Pritchard
7E Ava Williams Poppy Pearson
7Dd Angel Williams Jennifer Roberts
8C Heledd Thomas Poppy Jones
8R Elin Owen Freya Buerdsell
8E Geraint Thomas Tomos Hesketh
8DD Hannah Jones Holly Whitehouse
9C Amy Evans Lewis Williams
9R Patrick Renshaw Ciera Murphy
9E Eve Berno-Jones Jenson Gavin
9U Hannah Davies Elin Thomas
10C Morgan Gregson-Jones Aaron Pritchard
10R Dylan Marsh-Hughes Emily Haston
10E Hannah Williams Lowri Green
10U Elis Garner Nile Tabberner
11C Jessica Hughes Jac Stoddard
11R John Robinson Caedia Yeomans
11E Andrew Owen Stan Senior
11U Arthur McCann Matthew Evans
12C Sana Rawnsley Iolo James
12R Shauna Hughes Darren Harris-Junior
12E Samantha Chadwick Huw Jones
13C Rhiannon Kamink Teleri Owen
13R Tomos James Harry Clough
13E Sam Hatton Sam Johnson


Cyngor Eco-Ysgol 2014-2015

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 9:50 p.m.