Prif Ddisgyblion a Gwobrau / Prefects and Prizes

Swyddogion 2015-16

PRIF DDISGYBLION / PREFECTS

Blwyddyn/ Year
Prif Ddisgyblion/ Prefects
1986 - 1987 David Roberts (Craig y Don), Nia Roberts (Llandrillo)
1987 - 1988 Dafydd Rhys (Hen Golwyn), Samantha Craven (Cyffordd)
1988 - 1989 Mandy Lloyd (Bae Colwyn), Eldon Thomas (Glanwydden)
1989 - 1990 Nia Wyn Jones (Bae Colwyn), Rheinallt Griffith, (Abergele)
1990 - 1991 Catherine Roberts (Talybont), Nia Roberts, (Abergele).
1991 - 1992 Rhodri Lewis (Deganwy), Glain Hughes (Cyffordd Llandudno)
1992 - 1993 Eryl Lloyd (Bae Colwyn), Nia Parry (Llandrillo yn Rhos)
1993 - 1994 Idris Eckley (Abergele), Gareth Owen (Llandudno).
1994 - 1995 Iona Edwards (Henryd), Sian Lloyd Davies (Bae Penrhyn)
1995 - 1996 Darren Booth Taylor (Bae Colwyn), Ynyr Hughes Roberts (Bae Colwyn).
1996 - 1997 Lowri Wyn Owen (Betws yn Rhos), Trystan Lewis (Deganwy)
1997 - 1998 Gwyn Jones (Abergele), Delyth Thomas (Betws yn Rhos)
1998 - 1999 Rhun Griffith (Conwy), Sian Cossey (Hen Golwyn).
1999 - 2000 Helen Roberts (Betws yn Rhos), Anwen Owen (Llansannan)
2000 - 2001 Bobby Jones (Moelfre), Gwenno Mair Davies (Llansannan).
2001 - 2002 Jane Cato (Abergele), Alwyn Roberts (Abergele)
2002 - 2003 Leah Williams (Penmaenmawr), Sam Lewis Jones (Hen Golwyn)
2003 - 2004 Dafydd Elgan Davies (Llansannan), Elinor Jones (Llandrillo yn Rhos)
2004 - 2005 Elen Parry (Bae Colwyn), Huw Waters (Abergele)
2005 - 2006 Bethan Evans (Llandudno), Tom Dennis (Mochdre).
2006 - 2007 Tom Hughes (Llandudno), Lowri Pierce (Cyffordd Llandudno) 
2007 - 2008 Sioned Hughes (Hen Golwyn), Ricky Jones (Cyffordd Llandudno) 
2008 - 2009 Bethan Evans (Abergele), Kristian Houlston (Hen Golwyn)
2009 - 2010 Llio Morris (Deganwy) ac Anna Pardanjac (Llandrillo yn Rhos);
Ioan Charlton (Eglwysbach) a George Roberts (Hen Golwyn)
2010 - 2011 Aled Evans (Tyn y Groes), Emily Fletcher (Abergele)
2011 - 2012 Bethan Pritchard (Llandrillo yn Rhos), Thomas Royles (Llanddulas)
2012 - 2013 Miriam Dafydd (Conwy), Ieuan Jones (Llandrillo yn Rhos)
2013 - 2014 Kate Moorcroft (Llangernyw), Owen Williams (Bae Penrhyn)
2014 - 2015 Siriol Roberts (Llandudno), Osian Morgan (Bae Penrhyn)
2015 - 2016 Ffion Elen Williams (Bae Penrhyn), Harri Evans (Hen Golwyn)
2016 - 2017 Elenya Havard-Griffiths (Deganwy), Ciaran Eynon (Llandrillo yn Rhos)
2017 - 2018 Lois Green (Abergele), Huw Jones (Llanddulas)

 

GWOBRAU

Gwobr O.M. Roberts 2015

GWOBR GOFFA O M ROBERTS MEMORIAL PRIZE

Blwyddyn / Year
Enillydd / Winner
1999 Elen Parry
2000 Ceri Elen Morris
2001 Nia Haf Jones
2002 Arwel Lloyd Owen
2003 Sioned Mair Booth-Taylor
2004 Sioned Gwen Davies
2005 Sioned Hughes
2006 Hannah Elin Rowlands
2007 Lowri Wyn Pierce 
2008 Elgan Llyr Thomas 
2009 Anna Sofija Pardanjac 
2010 Llio Wyn Morris 
2011 Alaw Rossington 
2012 Eilir Gwyn
2013 Naiomi Morus
2014 Elain Elis
2015 Erin Williams

 

Gwobr Ellen Kent 2015

GWOBR ELLEN KENT PRIZE

Blwyddyn / Year
Enillydd / Winner
1990 Ffion Miles
1991 Ilid Llwyd-Jones
1992 Rhodri Lewis
1993 Hannah Wyn Williams
1994 Glyn Richards
1995 Iona Edwards
1996 Siôn Elgan Morris
1997 Karen Payne
1998 Owain Gethin Davies
1999 William Arrowsmith
2000 Dylan Rhys Jones
2001 Gwenno Mair Davies
2002 Alwyn Lewis Roberts
2003 Richard Mark Boyce
2004 James Daniel Lusted
2005 Gwion Williams
2006 Philip Ross-Downie
2007 Jack Palmieri
2008 Robert Ellis Jones
2009 Robert Nathan Griffiths 
2010 Morgan Gwyn Harries
2011 Rebecca Twitchett 
2012 Nia Williams
2013 Ieuan Jones
2014 Siriol Roberts
2015 Sara Davies

[EK]

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Mercher, 13 Medi 2017, 12:16 p.m.