Cydlynwyr / Co-ordinators

[Cydlynwyr]

Addysg a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd ac
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Mrs CERI OWEN
Careers Education and Guidance and
Personal and Social Education
Anghenion Dysgu Ychwanegol Mrs CHARLOTTE M. LeCOMTE
Additional Educational Needs
Swyddog Gofal a Lles Plant Ms GWENNO DAVIES
Child Welfare Officer
Amddiffyn Plant Mr ARWEL ROBERTS
Child Protection
Bagloriaeth Cyfnod Allweddol 4 Mr ARWEL THOMAS
Baccalaureate Key Stage 4
Bagloriaeth Cyfnod Allweddol 5 Mrs SIAN E. WILLIAMS
Baccalaureate Key Stage 5
Cyswllt Cynradd Mrs ERYL GRIFFITHS
Primary Liason
Llythrennedd Ms LISA ROBERTS
Literacy
Mwy Abl a Thalentog Mrs SARA THOMAS
More Able and Talented
Rhifedd Dr GARETH EVANS
Numeracy
Trochi Ieithyddol Ms LISA ROBERTS
Language Immersion
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:24 p.m.