Staff Cefnogi / Support Staff

[Staff]

Swyddog yr Urdd a Menter Iaith Ms MANON CELYN
Officer for the Urdd and Menter Iaith
Technegydd Technoleg ac Adnoddau Mrs KAREN DOROSHENKO-NUTTALL
Technology and Resources Technician
Cymhorthydd Gweinyddol (Cynhwysiad) Mrs KIRA CONNELL
Administrative Assistant (Inclusion)
Cymhorthydd Gweinyddol (Arholiadau) Mrs LLINOS JONES
Administrative Assistant (Examinations)
Technegydd Labordai Mrs MEINIR MORGAN
Laboratory Technician
Bwrsar Ms BETHAN OLIVER JONES
Bursar
Gofalwr Mr MICHAEL PARSLEY
Caretaker
Cymhorthydd Gweinyddol (Arholiadau) Mr ALUN WYN PIERCE
Administrative Assistant (Examinations)
Prif Gogydd Mr DAVE PRESTON
Head Cook
Rheolwr Systemau Mr DYLAN WYN ROBERTS
Systems Manager
Cyfieithydd Mrs SIAN OWEN
Translator
Derbynnydd Mrs SIAN W. WILLIAMS
Receptionist
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:23 p.m.