Staff Bugeiliol / Pastoral Staff

[Staff]

Y Tîm Cynhwysiad / Inclusion Team

Cymhorthydd Cynhwysiad Mrs HOLLY EDWARDS
Inclusion Assistant
Cymhorthydd Dosbarth Mr ALWYN PEGLER Classroom Assistant
Dirprwy Swyddog Gofal a Lles Ms MANON WILLIAMS Deputy Welfare Officer

Tîm Cyflenwi Gwersi / Lesson Supervision Team

Mrs NIA PARKIN
Mrs DELYTH PIERCE

Anogwyr Dysgu / Learning Coaches

Mrs NIA PARKIN
Mrs DELYTH PIERCE
Ms MANON WILLIAMS
Mrs HOLLY EDWARDS

Y Tîm Bugeiliol / The Pastoral Team

Blynyddoedd 12 a 13 Mrs SIAN E. WILLIAMS Years 12 and 13
Blwyddyn 11 Mrs CHARLOTTE LE COMTE
Year 11
Blwyddyn 10 Mrs WENDY KIRKBY
Year 10
Blwyddyn 9 Ms NIA EVANS
Year 9
Blwyddyn 8 Mrs ANTHEA PAYNE JONES
Year 8
Blwyddyn 7 Mrs ERYL GRIFFITHS
Year 7
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:22 p.m.