Athrawon / Teachers

[Staff]

Pennaeth Celf Mrs GWENNO H. ALLSUP Head of Art
Pennaeth Saesneg Mrs HANNAH L. BEVERLEY
Head of English
Pennaeth Gwyddoniaeth Mrs ANN BYSOUTH Head of Science
Ffiseg Mr DAFYDD CHARLES Physics
Cerdd Mrs ELIN A. DAVIES Music
Pennaeth Drama (CA4/5) Ms GWENNO M. DAVIES Head of Drama (KS4/5)
Dyniaethau ac Addysg Gorfforol Ms LLIO EMYR Humanities and Physical Education
Pennaeth Mathemateg Dr GARETH EVANS
Head of Mathematics
Mathemateg Ms NIA M. EVANS Mathematics
Dylunio a Thechnoleg Mrs ERYL GRIFFITHS
Design and Technology
Bioleg Mrs RACHEL GRIFFITH
Biology
Pennaeth Technoleg Mrs BETHAN V. HARRIES
Head of Technology
Cerddoriaeth Mr GARETH HUGHES
Music
Pennaeth Astudiaethau Busnes Ms HANNAH P. HUGHES
Head of Business Studies
Athro Cynhwysiad Mr MARC JAMES
Inclusion Teacher
Pennaeth Cymraeg Mrs SIONED JAMES-BEVAN
Head of Welsh
Bioleg Mr D. IAN JONES
Biology
Pennaeth Dylunio a Thechnoleg Mr GERAINT Ll. JONES
Head of Design and Technology
Pennaeth Cerdd Ms LONA M. JONES
Head of Music
Saesneg, Ffrangeg Mrs WENDY J. KIRKBY
English, French
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Mrs CHARLOTTE LeCOMTE
Additional Educational Needs Co-ordinator
Addysg Gorfforol Mrs CERI OWEN Physical Education
Saesneg Mrs EMMA ROBERTS OWEN
English
Pennaeth Technoleg Gwybodaeth Mr GWYNDAF LLOYD OWEN
Head of I.T.
Pennaeth Hanes Mrs JANICE OWEN
Head of History
Ffrangeg Mrs ANTHEA PAYNE JONES
French
Pennaeth Addysg Grefyddol Mrs EIRIAN PIERCE
Head of Religious Education
Mathemateg Dr MARK PITTS Mathematics
Mathemateg Mr IFAN PRYTHERCH
Mathematics
Cymraeg Mr ARWEL ROBERTS Welsh
Mathemateg Ms DEBORAH ROBERTS
Mathematics
Cymraeg Ms LISA ROBERTS
Welsh
Hanes Mrs SARA THOMAS
History
Pennaeth Daearyddiaeth MR ARWEL H. THOMAS Head of Geography
Cemeg Mr IWAN THOMAS
Chemistry
Saesneg Ms RHIANNON VATERLAWS
English
Pennaeth Cemeg Mr DYLAN WILLIAMS
Head of Chemistry
Pennaeth Addysg Gorfforol Mr EIFION WILLIAMS
Head of Physical Education
Cymraeg, Pennaeth Drama CA3 Mrs FFION GWEN WILLIAMS
Welsh, Head of Drama (KS3)
Pennaeth Ieithoedd Modern Ms GWENNAN H. WILLIAMS
Head of Modern Languages
Pennaeth Dylunio a Thechnoleg Mr RICHARD E. WILLIAMS
Head of Design and Technology
Pennaeth Ffiseg Mr ROBIN WILLIAMS
Head of Physics
Cymraeg Mrs SIAN E. WILLIAMS
Welsh
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:20 p.m.