Uwch Dîm Arwain / Senior Leadership Team

[UDA]

Pennaeth Mr TREFOR T. JONES Head Teacher
Dirprwy Bennaeth Mr O. GETHIN DAVIES Deputy Headteacher
Pennaeth Cynorthwyol a Phennaeth Drama (CA4/5) Ms GWENNO M. DAVIES Assistant Headteacher and Head of Drama (KS4/5)
Pennaeth Cynorthwyol Mr ARWEL ROBERTS Assistant Headteacher
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:16 p.m.