Cysylltu / Contact Us

[Cysylltu]

Defnyddiwch y manylion isod os ydych yn dymuno cysyllu â'r ysgol:

E-bost: swyddfa@creuddyn.conwy.sch.uk

Rhif Ffôn yr Ysgol: (01492) 544 344

Rhif Ffacs yr Ysgol: (01492) 547 594

Cyfeiriad:
Ysgol Y Creuddyn
Ffordd Derwen
Bae Penrhyn
Llandudno
LL30 3LB

Cod QR:
[Cysylltu]

Enwau Penaethiaid Blwyddyn:

Blwyddyn 7
Mrs. Eryl Griffiths
Blwyddyn 8
Mrs. Anthea Payne Jones
Blwyddyn 9
Ms. Nia Evans
Blwyddyn 10
Mrs. Wendy Kirkby
Blwyddyn 11
Mrs. Charlotte Le Comte
Blwyddyn 12 a 13
Mrs. Sian E. Williams

Please use the following information if you wish to contact the school:

E-mail: swyddfa@creuddyn.conwy.sch.uk

Telephone Number: (01492) 544 344

Fax Number: (01492) 547 594

Address:
Ysgol Y Creuddyn
Ffordd Derwen
Bae Penrhyn
Llandudno
LL30 3LB

QR Code:
[Cysylltu]

Heads of Year:

Year 7
Mrs. Eryl Griffiths
Year 8
Ms. Samantha Gray
Year 9
Mrs. Sara Thomas
Year 10
Mrs. Charlotte Le Comte
Year 11
Mrs. Eryl Griffiths
Years 12 and 13
Mrs. Anthea Payne Jones
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:15 p.m.