Cyngor Ysgol / School Council


Y Cyngor Ysgol 2016-2017 / The School Council 2016-2017

Sefydlwyd Cyngor Ysgol Y Creuddyn yn 2001. Bydd un cynrychiolydd o bob dosbarth yn cael ei ethol ar ddechrau'r flwyddyn ac yn yna'n mynychu cyfarfod bob mis.

Ysgol y Creuddyn's School Council was founded in 2001. One representative from each form class is elected at the start of each year. Representatives attend monthly council meetings.

Nodau / Aims:

Rhoi cyfle i ddisgyblion gyfrannu syniadau a mynegi barn am fywyd a datblygiadau o fewn Ysgol y Creuddyn. Cyfrannu at addysg bersonol a chymdeithasol y disgyblion yn arbennig o ran dinasyddiaeth.

To provide an opportunity for pupils to provide ideas and to give their opinion on developments within the school. To contribute towards the personal and social education of pupils, especially regarding citizenship.

Cyngor Ysgol 2016-2017 / The School Council 2016-2017

Dosbarth / Class Cynrychiolydd / Representative
Eilydd / Reserve
7C Natasha Harvey Elen Brennan
7R Noah Warburton Lucy Jones
7E Erin Davies Carys Charles-Hulme
7Dd Lucas Anderson Hari Roberts
8C Rowena Davies Eiry Jones
8R Sion Bibby Ifan Thomas
8E Osian Williams Lwsi Williams
8DD Melissa Hall Hannah Jones
9C Susie Eastwell
9R Hari Gwilym Aiden Martin
9E Cadi Squire
9U Aled Thomas Morgan Jones
10C Elis Parry Tomos Thorman-Jones
10R Danny Hughes Ffion Lane
10E Ethan Quinn Mollie Sterriker-Ellis
10U Hannah Williams Lewis Roberts
11C Elliot Lancaster Jones Beca Williams
11R Danielle Johnston John Robinson
11E Gethin Mullock-Jones Tesni Hughes
11U Mathew Evans Osian Thomas Houston
12C Ilid Roberts Matthew Wood
12R Celyn Williams Darren Harris-Junior
12E Emily Johnson Alistair Ford
13C Teleri Owen Llio Alun
13R James Rapson Tomos James
13E Osian Elis Alys Bratch

Hyrwyddo Democratiaeth

Gwefan Dy Gynulliad

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Iau, 29 Medi 2016, 11:04 p.m.