Gwisg Addysg Gorfforol / Physical Education Kit

Gwisg Addysg Gorfforol (Scroll down for English...)

GWISG ADDYSG GORFFOROL GENETHOD

Mae’r wisg angenrheidiol yn cynnwys:

•    Crys ‘fleece’ du gyda logo’r ysgol arno.

•    Crys polo gwyn [wedi ei siapio] gyda logo’r ysgol arno [Bl.7,8,9]

•    Crys polo du [wedi ei siapio] gyda logo’r ysgol arno [Bl.10,11]

•    Trowsus du ymarfer [hir] gyda streipen wen.

•    Siorts Du.

•    Sanau Gwyn.
    
•    Esgidiau ymarfer [trenars].
(Nid yw esgidiau cynfas meddal yn addas i weithgareddau tu allan).

•    Tywel.
GWISG ADDYSG GORFFOROL BECHGYN

Mae’r wisg angenrheidiol yn cynnwys:

•    Crys Rygbi Gwyrdd a Melyn yr ysgol.

•    Crys ‘fleece’ du gyda logo’r ysgol arno [dewisol].

•    Crys polo gwyn [ i fechgyn] gyda logo’r ysgol arno [Bl.7,8,9]

•    Crys polo du [i fechgyn] gyda logo’r ysgol arno [Bl.10,11]

•    Trowsus du ymarfer [hir] gyda streipen wen [Bl.10,11]

•    Siorts Du/Gwyn.

•    Sanau Du.

•    Esgidiau Rygbi/ Pêl-droed.

•    Esgidiau ymarfer [trenars]
(Nid yw esgidiau cynfas meddal yn addas i weithgareddau tu allan).

•    Tywel

IECHYD A DIOGELWCH
NI CHANIATEIR GWISGO TLYSAU I UNRHYW WERS YMARFEROL
[CLUSTDLYSAU, CADWYNI, ORIAWR ac ati]

Mae pecynnau gwisg ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol i’w gweld ac ar gael o Boppers Boutique.

Bydd angen bag addas i ddal dillad ac esgidiau gwersi ymarfer gorfforol.


Physical Education Kit

GIRLS PHYSICAL EDUCATION KIT

The required kit includes:

•    Black Fleece with the school logo.

•    White shaped T Shirt with the school logo [Yrs 7,8,9]

•    Black shaped polo shirt with the school logo [Yrs 10,11]

•    Long black training trousers with a white stripe.

•    Black shorts.

•    White socks.
    
•    Trainers.
(Light canvas shoes are not suitable for outdoor activities).

•    Towel.
BOYS PHYSICAL EDUCATION KIT

The required kit includes:

•    The school’s green and yellow Rugby shirt.

•    Black Fleece with the school logo (optional).

•    White polo shirt [boys] with the school logo [Yrs 7,8,9]

•    Black polo shirt [boys]  with the school logo [Yrs 10,11]

•    Long black training trousers with a white stripe.

•    Black/white shorts.

•    Black socks.

•    Rugby/Football boots.

•    Trainers.
(Light canvas shoes are not suitable for outdoor activities).

•    Towel

HEALTH AND SAFETY
THE WEARING OF JEWELLERY IS NOT PERMITTED IN ANY PRACTICAL LESSONS
[EAR-RINGS, CHAINS, WATCHES and so on]

The Physical Education kit can be seen and bought at Boppers Boutique.

A suitable bag will be required to hold clothes and shoes for physical education lessons.

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Sadwrn, 23 Medi 2017, 4:14 p.m.