Gwisg Ysgol Bl. 7-11 / School Uniform Yrs. 7-11

[Gwisg Ysgol]

Gwisg Ysgol (Scroll down for English...)

GWISG YSGOL GENETHOD

(Blwyddyn 7 –11.)

1. Crys/Blows wen.

2. Siwmper Gwddf V gyda logo'r ysgol.

3. Tei swyddogol yr ysgol (gwyrdd a streipiau melyn).

4. Trowsus lliw du, seil clasurol, pocedi ochr yn unig.

Ni chaniateir:

Trowsus o ddefnydd hydwyth [stretch].
Trowsus o ddefnydd denim na chanfas.
Trowsus gydag addurniadau [ee bwcl/ botymau/ pwyth addurnedig, logos ffasiynol.
Trowsus ffasiynol - hynny yw ‘Flares’, ‘Bootleg’, ‘Drain pipes’ ayb.

5. Sgert ddu steil clasurol, hyd pen-glin.

6. Sanau du neu wyn (plaen).

7. Côt fawr/côt law/neu anorac UNLLIW
Er mwyn hyrwyddo teithio diogel i’r ysgol, anogir ein dysgwyr i wisgo cotiau unlliw llachar. Gorau oll os oes defnydd adlewyrchol ar y gôt. Fodd bynnag, ni chaniateir gwisgo’r gôt y tu mewn i adeilad yr ysgol.

Ni chaniateir cotiau tracwisg, siaced denim na siaced ledr na ‘hoodies’.

8. Sgarff blaen - lliw tywyll.

9. Esgidiau du sy’n addas at ddefnydd ysgol.  
Ni chaniateir esgidiau gyda sodlau sy’n uwch na 6 cm [caniateir gwisgo esgidiau ymarfer (trenars) lliw du yn unig - heb unrhyw liw arall arnynt e.e. logo gwyn/aur ayb].

10. Bag ysgol plaen i gario llyfrau ac ati.   Mae angen i’r bag fod yn addas ac yn ddigon cryf i gludo gwaith ysgol o le i le.

Nid yw bag llaw ysgwydd trendi (hand bag) yn addas.

GWISG YSGOL BECHGYN

(Blwyddyn 7 –11.)

1. Crys/Blows wen.

2. Siwmper Gwddf V gyda logo'r ysgol.

3. Tei swyddogol yr ysgol (gwyrdd a streipiau melyn).

4. Trowsus lliw du, seil clasurol, pocedi ochr yn unig.

Ni chaniateir:

Trowsus o ddefnydd hydwyth [stretch].
Trowsus o ddefnydd denim na chanfas.
Trowsus gydag addurniadau [ee bwcl/ botymau/ pwyth addurnedig, logos ffasiynol.
Trowsus ffasiynol - hynny yw ‘Flares’, ‘Bootleg’, ‘Drain pipes’ ayb.

5. Sanau du neu wyn (plaen).

6. Côt fawr/côt law/neu anorac UNLLIW
Er mwyn hyrwyddo teithio diogel i’r ysgol, anogir ein dysgwyr i wisgo cotiau unlliw llachar. Gorau oll os oes defnydd adlewyrchol ar y gôt. Fodd bynnag, ni chaniateir gwisgo’r gôt y tu mewn i adeilad yr ysgol.

Ni chaniateir cotiau tracwisg, siaced denim na siaced ledr na ‘hoodies’.

7. Sgarff blaen - lliw tywyll.

8. Esgidiau du sy’n addas at ddefnydd ysgol.  
Ni chaniateir esgidiau gyda sodlau sy’n uwch na 6 cm [caniateir gwisgo esgidiau ymarfer (trenars) lliw du yn unig - heb unrhyw liw arall arnynt e.e. logo gwyn/aur ayb].

9. Bag ysgol plaen i gario llyfrau ac ati.   Mae angen i’r bag fod yn addas ac yn ddigon cryf i gludo gwaith ysgol o le i le.

Nid yw bag llaw ysgwydd trendi (hand bag) yn addas.

Mae’r dillad i’w gweld ac ar gael o:
Boppers Boutique
School Talk@Clifton House Newsagents

RHEOLAU YNGLYN Â’R WISG YSGOL

 • Gellir tynnu’r siwmper/crys chwys mewn gwers gyda chaniatad yr athro/athrawes yn unig.
 • Rhaid i’r crys fod yn y trowsus/sgert bob amser.
 • Caniateir gwisgo un fodrwy band syml yn unig.
 • Caniateir gwisgo un par o glustdlysau ‘stud’ (un ym mhob clust) yn unig.
 • Ni chaniateir gwisgo colur yn ystod oriau ysgol.
 • Ni chaniateir steil gwallt eithafol - boed hyn yn liw gwallt neu steil gwallt.
 • O safbwynt diogelwch, dylai pob disgybl glymu ei (g)wallt yn ôl yn ystod gwersi ymarferol, e.e. Addysg Gorfforol, Technoleg, Gwyddoniaeth.

 


 [School Uniform]

School Uniform

GIRLS SCHOOL UNIFORM

(Years 7 –11.)

1. White blouse/shirt.

2. Green V Neck Jumper with the school logo.

3. Official School Tie (green with yellow stripes).

4. Black Trousers – Classical style, side pockets only.

The following are not allowed:

Stretch trousers.
Denim or canvas trousers.
Trousers with fashion accessories [e.g. buckles/buttons/ ornate stitching, fashion logos.
Fashion Trousers e.g. ‘Flares’, ‘Bootleg’, ‘Drain pipes’ etc.

5. Black knee length skirt – Classical style.

6. Plain black or white socks.

7. Overcoat/raincoat/anorak in PLAIN COLOUR. To promote safe travel to school, our learners are encouraged to wear bright monochrome coats. Preferably with reflective material on the coat. However, they are not allowed to wear the coat inside the school building.

The following are not allowed:

Tracksuit jackets, denim jackets, leather jackets,  ‘hoodies’ .

8. Plain scarf - dark colour.

9. Black shoes suitable for school use.  
Shoes with heels higher than 6cm are not allowed.
Plain black trainers (with no other colour on them, eg white/gold logos) may be worn.

10. Plain School bag to carry books, etc.   The bag must be strong enough to carry school work from class to class.

Trendy shoulder bags or hand bags are not suitable.

BOYS SCHOOL UNIFORM

(Years 7 –11.)

1. White blouse/shirt.

2. Green V Neck Jumper with the school logo.

3. Official School Tie (green with yellow stripes).

4. Black Trousers – Classical style, side pockets only.

The following are not allowed:

Stretch trousers.
Denim or canvas trousers.
Trousers with fashion accessories [e.g. buckles/buttons/ ornate stitching, fashion logos.
Fashion Trousers e.g. ‘Flares’, ‘Bootleg’, ‘Drain pipes’ etc.

5. Plain black or white socks.

6. Overcoat/raincoat/anorak in PLAIN COLOUR. To promote safe travel to school, our learners are encouraged to wear bright monochrome coats. Preferably with reflective material on the coat. However, they are not allowed to wear the coat inside the school building.

The following are not allowed:

Tracksuit jackets, denim jackets, leather jackets,  ‘hoodies’ .

8. Plain scarf - dark colour.

9. Black shoes suitable for school use.  
Shoes with heels higher than 6cm are not allowed.
Plain black trainers (with no other colour on them, eg white/gold logos) may be worn.

10. Plain School bag to carry books, etc.   The bag must be strong enough to carry school work from class to class.

Trendy shoulder bags or hand bags are not suitable.

The uniform may be seen and bought at:
Boppers Boutique
School Talk@Clifton House Newsagents

RULES CONCERNING SCHOOL UNIFORM

 • The jumper may only be removed during a lesson if given permission by the teacher.
 • Shirt should be tucked in trousers/skirt at all times.
 • Only one plain band ring may be worn.
 • Pupils are allowed to wear one pair of stud earrings (one in each ear).
 • Pupils are not allowed to wear make-up during school hours.
 • An extreme hair style is not acceptable – be it of colour or style.
 • In the interest of safety, all pupils are expected to tie their hair back of the face during any practical lesson e.g. Physical Education, Design and Technology, Science.
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:09 p.m.