Ethos, Gwerthoedd a Lles / Ethos, Values and Welfare

[Ethos, Gwerthoedd a Lles]

Ethos, Gwerthoedd a Lles

Un o gryfderau mwyaf yr ysgol yw ei hethos Cymreig, gofalgar, agored a hapus ble mae'r disgyblion yn teimlo'n gartrefol ac yn mwynhau eu haddysg. Ein prif nod fel ysgol yw gwneud dysgu yn brofiad cyffrous a phleserus a hynny yn bennaf trwy ddefnyddio dulliau dysgu ac addysgu diddorol a gweithredol yn ein gwersi. Mae Ysgol Y Creuddyn yn ceisio creu ethos a gwerthoedd sy'n sail i ddatblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion. Hoffem feddwl ein bod yn cydweithio i sefydlu amgylchedd sy'n cynnwys:

  • Disgyblion Hapus
  • Disgyblion Dwyieithog
  • Disgyblion Gweithgar
  • Cyfle Cyfartal
  • Awyrgylch Fywiog a Chreadigol i Hyrwyddo'r Dysgu

Ethos, Values and Welfare

One of the greatest strengths of the school has always been its caring, open and happy ethos where pupils feel at home and enjoy their education in a totally Welsh environment. One of our main aims as a school is to make learning an exciting and pleasurable experience mainly by ensuring we use teaching and learning methods which are interesting and actively involve our pupils. Ysgol Y Creuddyn seeks to create an ethos and values which fosters the spiritual, moral, social and cultural development of pupils. We would like to think that together we can create an atmosphere which means:

  • Positive and consistent discipline
  • A welcoming school
  • High attendance rate
  • Self respect
  • Respect for others
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 9:42 p.m.