Gofal Bugeiliol / Pastoral Care

[Gofal Bugeiliol]

Gofal Bugeiliol

Mae gofal bugeiliol yn bwysig iawn i ni yn Ysgol Y Creuddyn. Rydym yn gofalu am les y digyblion, arolygu eu hymddygiad a'u cynnydd cyffredinol a rhoi arweiniad iddynt ar gyfer dewis gyrfa. Mae gan bob dosbarth cofrestru ei diwtor ei hun a cheir Pennaeth Blwyddyn ym mhob blwyddyn ddysgu er mwyn ymdrin ag anghenion disgyblion a rhieni. Trwy gysylltu'n agos â'r athrawon dosbarth mae modd cadw golwg agos ar anghenion a lles pob disgybl. Cysylltir â rhieni yn uniongyrchol os oes problemau'n codi.

Pastoral Care

Pastoral care is very important to us at Ysgol Y Creuddyn. We safeguard the pupils' welfare, supervise their behaviour and general progress and offer career guidance. Each registration class has its own tutor and each group has its Head of Year; all are available to respond to pupils' and parents' needs and concerns. Close liaison with class tutors enables close monitoring of each pupil. Parents are contacted immediately if problems arise.

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 9:41 p.m.