Addysgu a Dysgu / Teaching and Learning

[Addysgu a Dysgu]

Addysgu a Dysgu

Ysgol sy'n ceisio hyrwyddo ardderchogrwydd mewn addysgu, dysgu ac asesu ydy Ysgol Y Creuddyn. Credwn yn gryf mai prif nodwedd ysgol effeithiol ydy ysgol sy'n rhoi pwysigrwydd ar addysgu, dysgu ac asesu pob dysgwr.

Caiff amrywiaeth eang o ddulliau dysgu eu defnyddio yn ôl anghenion pwnc a'r grwp dysgu penodol. Rydym yn hyrwyddo'r defnydd o waith ymchwil, llafar, technoleg gwybodaeth a gwaith ymarferol mewn gwersi.

Yn Ysgol Y Creuddyn credwn yn y syniad o ddysgu gydol oes a'r syniad y dylai dysgu fod yn brofiad sy'n diddori ac ennyn ymroddiad y dysgwyr ac sy'n caniatau iddynt brofi llwyddiant. Wrth addysgu byddwn yn arfogi ein disgyblion gyda'r sgiliau, dealltwriaeth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i wneud penderfyniadau doeth am agweddau pwysig o'u bywyd.

Teaching and Learning

The first priority of our School Improvement Plan and Departmental Development Plans is to promote excellence in teaching, learning and assessment. We strongly believe that the main characteristic of an effective school is one which promotes successful teaching learning and assessment, and aims to meet the needs of all pupils.

A wide range of teaching methods are used according to the needs of the subject and the specific group being taught. Investigative work, oral work, listening, information technology, as well as practical work are all encouraged.

At Ysgol Y Creuddyn we believe in the concept of lifelong learning and the notion that learning should be a rewarding, engaging and enjoyable experience for our pupils. Through our teaching we equip pupils with the skills, understanding and knowledge necessary to be able to make informed decisions about important aspects of their lives.

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 9:34 p.m.