Ethos Cymreig / Welsh Ethos

[Ethos Cymreig]

Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol.

Ethos Cymreig sydd yn perthyn i’r ysgol ac fe gynllunir yn fwriadol i greu awyrgylch mor naturiol Gymraeg a Chymreig ag y bo modd. Hyderwn y bydd y disgyblion yn falch eu bod yn Gymry, yn deall Cymraeg ac yn gallu siarad yr iaith. Mae disgwyl iddynt ddefnyddio’r Gymraeg yn yr ysgol. Cynigir cyfran helaeth iawn o’r addysg drwy’r Gymraeg gan ddiogelu hyfedredd y disgyblion mewn dwy iaith.


“Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymreig a Chymraeg trwy weithgareddau’r Urdd ac Eisteddfodau yn allweddol bwysig i’r ysgol.”

Pennaeth

Welsh is the official language of the school.

The school has a primarily Welsh ethos and it seeks to foster, as naturally as possible a Welsh atmosphere, both in terms of language and culture. Our aim is to install pride in our pupils for being citizens of Wales and to understand and speak the Welsh language. They are expected to use Welsh as their main language of communication in the school. A very substantial proportion of the education is offered through the medium of Welsh, however the pupils’ proficiency in both languages is also ensured.

“Involvement in Welsh cultural and Welsh language activities such as the Urdd and Eisteddfodau are very important to the school.”

Headteacher

Mae'r Creuddyn drwy'r canrifoedd

Yn benrhyn yr ymgyrchoedd;

A'r Creuddyn lwyddodd lawer gwaith

I warchod iaith y Nefoedd

Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 9:31 p.m.