Diwrnod Ysgol / The School Day

[Amserlen]

Treulir cyfanswm o 25 awr yr wythnos yn dysgu yn ystod y pum mlynedd cyntaf o addysg uwchradd. Mae'r oriau hyn yn cynnwys addysg grefyddol, ond nid y weithred feunyddiol statudol o gyd-addoli, cofrestru neu gael egwyl. Rhennir y diwrnod yn 6 gwers (50 munud) fel a ganlyn:

A total of 25 hours per week is spent teaching during the first five years of secondary education. These hours include the time spent on religious education but exclude the statutory daily act of collective worship, registration and breaks. The day is divided into 6 lessons (50 minutes) as follows:

Cyfnod Cofrestru / Bugeiliol / Gwasanaeth 8:55am – 9:15am Registration Period / Pastoral / Assembly
Gwers 1 9:15am – 10:05am Lesson 1
Gwers 2 10:05am – 10:55am Lesson 2
Egwyl 10:55am – 11:10am Break
Gwers 3 11:10am – 12:00pm Lesson 3
Gwers 4 12:00pm – 12:50pm Lesson 4
Awr Ginio 12:50pm – 1:45pm Dinner Hour
Cloch Rhybudd 1:45pm – 1:50pm Warning Bell
Gwers 5 1:50pm – 2:40pm Lesson 5
Gwers 6 2:40pm – 3:30pm Lesson 6
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Llun, 11 Medi 2017, 10:03 p.m.