Llun o Ysgol y Creuddyn
Ymweliad Tecstiliau
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 12 Medi 2017, 6:52 p.m.
 

Diolch i Ffion Williams, cyn-ddisgybl Ysgol y Creuddyn, am ymweld â disgyblion blynyddoedd 11 a 13 heddiw. Bu Ffion yn arddangos ei gwaith arloesol a chreadigol wrth drafod ei chwrs coleg efo'r dysgwyr.

Thanks to Ffion Williams, a former pupil of Ysgol y Creuddyn, for visiting year 11 and 13 pupils today. Ffion exhibited her innovative and creative work whilst discussing her university course with the learners.