Llun o Ysgol y Creuddyn
Show my Homework
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 3 Mawrth 2017, 2:30 a.m.
 

Ffordd newydd i gofnodi, olrhain a monitro gwaith cartref yn Ysgol y Creuddyn.

Rydym yn edrych ymlaen i fod yn lansio ‘Show My Homework’, offeryn ar-lein i'ch helpu i gadw golwg ar waith cartref eich plentyn. Bydd ‘Show My Homework’ yn eich galluogi i weld manylion tasgau gwaith cartref eich plentyn fydd wedi cael ei osod, yn ogystal â'u statws cyflwyno a graddau.

Byddwch yn derbyn manylion mewngofnodi i'ch cyfrif personol cyn bo hir, yn barod-yn gysylltiedig â calendr gwaith cartref eich plentyn. Byddwn yn lansio ‘Show My Homework’ ar 24/4/2017 ar gyfer Blwyddyn 7, 8 a 9 (ac ar gyfer Blwyddyn 10 ac 11 yn mis Medi 2017). Rydym yn gobeithio y bydd y gwasanaeth hwn yn darparu golwg ddyfnach i mewn i’r gwaith cartref mae eich plentyn yn ei dderbyn. Yn bwysicach, rydym yn gobeithio y bydd yn gwella sgiliau trefnu, rheoli amser, ac yn eu helpu i gadw eich plentyn ar ben eu llwyth gwaith.

Mae’r dogfen ynghlwm yn cyflwyno mwy o wybodaeth a dyma gyswllt i glip fideo: https://showmyhomework.wistia.com/medias/0vck6kctxb

A new way to record, track and monitor homework at Ysgol y Creuddyn.

We are excited to be launching Show My Homework, an online tool to help you keep track of your child’s homework. Show My Homework will allow you to see the details of the tasks your child has been set, as well as their submission status and grades.

You will be provided with login details to your personal account soon, ready-linked to your child’s homework calendar. We’ll be launching Show My Homework on 24/4/2017 for Year 7, 8 & 9 (and for Year 10 & 11 in September 2017) and we hope that this service will provide a deeper insight into the homework your child receives. More importantly, we hope that it will improve your child’s organisation, time-management, and help them to keep on top of their workload.

The attached document presents more information and here is a link to a video clip: https://showmyhomework.wistia.com/medias/0vck6kctxb