Cwrs Dinasyddiaeth fel rhan o'r gwersi ABaCh

Salut! Croeso i gwrs Ffrangeg Blwyddyn 8 Adran Ieithoedd Tramor Modern Ysgol y Creuddyn!

Isod mae nifer o adnoddau fydd yn gymorth i ti ddysgu ac adolygu'r Ffrangeg byddwn yn ei ddysgu yn y gwersi Ffrangeg.

Mae'n bosib hefyd i ti roi fersiynau o dasgau asesu i dy athrawes yma.

Au revoir! gwenu