Gweler cysylltiadau I bapurau a cynlluniau marcio ar gyfer poblogaeth / newid gwledig trefol/ ac ymchwil I mewn I amgylcheddau dynol newidol

Gwefan Moodle y cwrs Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch DT1 a DT3 (Bl.12 a Bl.13).

Yma cewch hyd i gyn-bapurau arholiad ac adnoddau adolygu.

 • Hen Bapurau Arholiad, o Haf 2018 ymlaen.
 • Cynlluniau Marcio CBAC.
 • Adroddiadau'r Arholwyr.
 • Ffiniau Graddau Hanesyddol.
 • Llyfryn Fformwlâu.
 • Tablau Ystadegol.
 • Dyddiadau'r Arholiadau.
 • Hen Bapurau Arholiad, o Ionawr 2005 ymlaen.
 • Cynlluniau Marcio CBAC.
 • Adroddiadau'r Arholwyr.
 • Ffiniau Graddau Hanesyddol.
 • Llyfryn Fformwlâu.
 • Tablau Ystadegol.
 • Dyddiadau'r Arholiadau.
 • Posteri Adolygu.