Dyma gyflwyniad i wahanol ffurfiau o ysgrifennu yn y Gymraeg.

Dysgwch nhw i gyd os gwelwch yn dda!

Dylunio a Thechnoleg: Cynhyrchion Graffig

Gwybodaeth | Adolygu | Gwaith Cwrs

Mathemateg Haen Sylfaenol TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Mathemateg Haen Ganolradd TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Mathemateg Haen Uwch TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Deg cwis adolygu, ar y testunau canlynol: talgrynnu; ffracsiwn o swm; rhannau o siapiau; ffracsiynau, degolion a chanrannau; dilyniannau rhif; nfed term; ehangu a ffactorio; datrys hafaliadau; enwau siapiau 2-D a 3-D; onglau.

Mathemateg Ychwanegol Lefel 2, yn dilyn manyleb CBAC.

Enghreifftiau defnyddiol o Bapurau Arholiad TGAU Celf CBAC

Papur Arholiad TGAU Celf

Rhifedd Haen Sylfaenol TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Rhifedd Haen Ganolradd TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Rhifedd Haen Uwch TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.