Skip newyddion

Newyddion

Picture of Ysgol y Creuddyn
Noson Agored
by Ysgol y Creuddyn - Saturday, 16 September 2017, 3:27 PM
 

 
Picture of Ysgol y Creuddyn
Noson Rhieni - myfyrwyr Blwyddyn 13
by Ysgol y Creuddyn - Thursday, 14 September 2017, 11:03 PM
 

 
Picture of Ysgol y Creuddyn
Sgiliau Adolygu - Rhieni Blwyddyn 11
by Ysgol y Creuddyn - Thursday, 14 September 2017, 11:02 PM
 

 
Picture of Ysgol y Creuddyn
Ymgynghoriad Cyhoeddus Map Rhwydwaith Integredig (INM)
by Ysgol y Creuddyn - Tuesday, 12 September 2017, 9:33 PM
 

Mae'r cyngor sir eisiau eich barn am sut i wella llwybrau cerdded a beicio ar draws sir Conwy. Os hoffwch gymryd rhan, cliciwch ar y ddolen yma.

The county council wants your opinion on how to improve walking paths and cycle routes across Conwy county. If you would like to take part, click on this link.

 
Picture of Ysgol y Creuddyn
Ymweliad Tecstiliau
by Ysgol y Creuddyn - Tuesday, 12 September 2017, 6:52 PM
 

Diolch i Ffion Williams, cyn-ddisgybl Ysgol y Creuddyn, am ymweld â disgyblion blynyddoedd 11 a 13 heddiw. Bu Ffion yn arddangos ei gwaith arloesol a chreadigol wrth drafod ei chwrs coleg efo'r dysgwyr.

Thanks to Ffion Williams, a former pupil of Ysgol y Creuddyn, for visiting year 11 and 13 pupils today. Ffion exhibited her innovative and creative work whilst discussing her university course with the learners.

 
Picture of Ysgol y Creuddyn
Da 'di darllen
by Ysgol y Creuddyn - Saturday, 9 September 2017, 7:53 PM
 

Hyfforddiant Da 'di darllen heddiw gyda dysgwyr Blwyddyn 12 a 7! Diolch yn fawr i'r dysgwyr am fod mor frwdfrydig trwy gydol y dydd a Miss Lisa Roberts am hyfforddi!

Da 'di darllen (reading for pleasure) training today for Year 12 learners with Year 7! Thanks for an enthusiastic day! #reading

 
Picture of Ysgol y Creuddyn
Gweithdy Animeiddio Blwyddyn 7
by Ysgol y Creuddyn - Saturday, 15 July 2017, 6:50 PM
 

Yn ystod yr wythnos weithgareddau, bu blwyddyn 7 wrthi'n cymryd rhan mewn gweithdy animeiddio efo Robin Williams. Dyma ychydig o luniau o'r deunydd a gynhyrchwyd.

During activities week, Year 7 took part in an animation workshop with Robin Williams. Here are a few pictures of their output.

 
Picture of Ysgol y Creuddyn
Swyddi
by Ysgol y Creuddyn - Friday, 14 July 2017, 12:00 AM
 

 
Picture of Ysgol y Creuddyn
Rhwydwaith SEREN Network
by Ysgol y Creuddyn - Tuesday, 4 July 2017, 9:34 PM
 

Yr hanes hyd yn hyn

Gweledigaeth y cyn-Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru, Paul Murphy AS – sef yr  Arglwydd Murphy o Dorfaen erbyn hyn - oedd sefydlu Rhwydwaith Seren i roi’r gefnogaeth angenrheidiol i fyfyrwyr ac athrawon i gyrraedd eu potensial academaidd a symud ymlaen i brifysgolion uchaf y ...

Read the rest of this topic
(634 words)
 
Picture of Ysgol y Creuddyn
Tridiau Gweithgareddau
by Ysgol y Creuddyn - Wednesday, 28 June 2017, 10:54 PM