Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 16 Medi 2017, 3:27 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Rhieni - myfyrwyr Blwyddyn 13
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 14 Medi 2017, 11:03 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Sgiliau Adolygu - Rhieni Blwyddyn 11
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 14 Medi 2017, 11:02 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ymgynghoriad Cyhoeddus Map Rhwydwaith Integredig (INM)
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 12 Medi 2017, 9:33 p.m.
 

Mae'r cyngor sir eisiau eich barn am sut i wella llwybrau cerdded a beicio ar draws sir Conwy. Os hoffwch gymryd rhan, cliciwch ar y ddolen yma.

The county council wants your opinion on how to improve walking paths and cycle routes across Conwy county. If you would like to take part, click on this link.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ymweliad Tecstiliau
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 12 Medi 2017, 6:52 p.m.
 

Diolch i Ffion Williams, cyn-ddisgybl Ysgol y Creuddyn, am ymweld â disgyblion blynyddoedd 11 a 13 heddiw. Bu Ffion yn arddangos ei gwaith arloesol a chreadigol wrth drafod ei chwrs coleg efo'r dysgwyr.

Thanks to Ffion Williams, a former pupil of Ysgol y Creuddyn, for visiting year 11 and 13 pupils today. Ffion exhibited her innovative and creative work whilst discussing her university course with the learners.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Da 'di darllen
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 9 Medi 2017, 7:53 p.m.
 

Hyfforddiant Da 'di darllen heddiw gyda dysgwyr Blwyddyn 12 a 7! Diolch yn fawr i'r dysgwyr am fod mor frwdfrydig trwy gydol y dydd a Miss Lisa Roberts am hyfforddi!

Da 'di darllen (reading for pleasure) training today for Year 12 learners with Year 7! Thanks for an enthusiastic day! #reading

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gweithdy Animeiddio Blwyddyn 7
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 15 Gorffennaf 2017, 6:50 p.m.
 

Yn ystod yr wythnos weithgareddau, bu blwyddyn 7 wrthi'n cymryd rhan mewn gweithdy animeiddio efo Robin Williams. Dyma ychydig o luniau o'r deunydd a gynhyrchwyd.

During activities week, Year 7 took part in an animation workshop with Robin Williams. Here are a few pictures of their output.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Swyddi
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 14 Gorffennaf 2017, 12:00 a.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Rhwydwaith SEREN Network
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 4 Gorffennaf 2017, 9:34 p.m.
 

Yr hanes hyd yn hyn

Gweledigaeth y cyn-Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru, Paul Murphy AS – sef yr  Arglwydd Murphy o Dorfaen erbyn hyn - oedd sefydlu Rhwydwaith Seren i roi’r gefnogaeth angenrheidiol i fyfyrwyr ac athrawon i gyrraedd eu potensial academaidd a symud ymlaen i brifysgolion uchaf y ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(634 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Tridiau Gweithgareddau
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 28 Mehefin 2017, 10:54 p.m.