Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Bwletin Rhieni Hydref 2014
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 27 Hydref 2014, 1:34 p.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Clwb Cant / 100 Club
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 23 Hydref 2014, 10:00 p.m.
 

CLWB CANT CYMDEITHAS RHIENI A CHYFEILLION
Yr wyf yn eich gwahodd i ymuno â’n Clwb Cant.  Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ennill un o dair gwobr fisol am £1 y mis yn unig.

Gwobr gyntaf = £15
Ail wobr = £10
Trydydd gwobr = £5

I ymuno, cwblhewch y ffurflen gais a’i ddychwelyd i’r ysgol.
Bydd y swm a gesglir ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(141 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored / Open Evening
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 13 Hydref 2014, 1:12 a.m.
 

[Noson Agored]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Rheolau a Rheoli
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 6 Hydref 2014, 9:34 p.m.
 

Dyma'r clip fideo o'r gwasanaethau'r wythnos diwethaf. Diolch i Eilir a Tomos Bl. 13 am actio/cynhyrchu.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Dyddiau Astudiaeth Unigol / Personal Study Days
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 2 Hydref 2014, 8:43 p.m.
 

Bydd dydd Llun a dydd Mawrth nesaf, Hydref 6 a 7, yn Ddyddiau Astudiaeth Unigol yn y cartref i fyfyrwyr Blwyddyn 13. Hyderwn y bydd ein myfyrwyr yn manteisio’n llawn ar yr amser hwn i barhau â’u hastudiaethau pynciol, eu Hymchwiliad Unigol (BAC), a’u cais UCAS gan gynnwys eu Datganiad Personol.

Monday and Tuesday, October 6 and 7, have been allocated as Personal Study Days for Year 13. We hope our students will use this time wisely and effectively to continue with their subject studies, their Individual Investigation (BAC) and their UCAS application, including the Personal Statement.