Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Ysgol Creadigol Arweiniol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 11 Chwefror 2016, 12:36 a.m.
 

Cawsom ddiwrnod cynhyrchiol heddiw wrth weithio ar y prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol. Datblygwyd y sgript ar gyfer ein ffilm fer efo'r awdur Bethan Gwanas.

Today we had a productive day whilst working on the Lead Creative Schools project. The author Bethan Gwanas assisted us in producing a first draft of the script for our short film.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Hadau'r gofod
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 11 Chwefror 2016, 12:26 a.m.
 

Bydd disgyblion CA3 yn paratoi i fod yn fiolegwyr gofod drwy dyfu hadau sydd wedi bod i'r gofod gyda Tim Peake. Mae'r hadau ar hyn o bryd ar yr orsaf ofod rhyngwladol tan fis Mawrth.

Key Stage 3 pupils are preparing to become space biologists by growing seeds that have been into space with Tim Peake. The seeds are currently on board the International Space Station and will stay there until March.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 9 Chwefror 2016, 11:25 a.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwybodaeth Sgïo Pasg 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 2 Chwefror 2016, 4:32 p.m.
 

shutterstock_59054962.jpg

Gwelwch y ffeiliau PowerPoint a PDF am fanylion y daith sgïo i Awstria yn ystod Pasg 2016.

See the attached PowerPoint and PDF files for details concerning the skiing trip to Austria during Easter 2016.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ffair Yrfaoedd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 1 Chwefror 2016, 3:37 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored y Chweched Dosbarth
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 28 Ionawr 2016, 8:19 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Taith Daearyddiaeth Manceinion
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 19 Ionawr 2016, 9:28 p.m.
 

Bu aelodau o flwyddyn 12 ar daith i Fanceinion heddiw fel rhan o'u cwrs daearyddiaeth.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Bore Coffi Masnach Deg
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 18 Ionawr 2016, 6:37 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Taith Caerdydd 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 16 Ionawr 2016, 3:45 p.m.
 

Albwm Lluniau: Taith Caerdydd Blwyddyn 12, Ionawr 2016.

Photo Gallery: Year 12 Cardiff Trip, January 2016.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Llawlyfr Linc Conwy
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 9 Ionawr 2016, 3:05 p.m.
 

Blwyddyn 11: Dyma'r llawrlyfr LINC Conwy ar gyfer cyrsiau partneriaeth i'w cymryd ym mlwyddyn 12.

Year 11: Here is the LINC Conwy handbook for partnership courses to take in year 12.