Ysgol Y Creuddyn

Hepgor categoriau'r cwrs

Categoriau'r cwrs


Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Dr. Gareth Evans
Techniquest
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Mawrth, 1 Ebrill 2014, 10:17 p.m.
 

Croesawyd Techniquest i'r ysgol heddiw i gynnal sesiynau Rhifedd efo Blynyddoedd 7 ag 8. Dyma glip fideo o rai o flwyddyn 8 yn chwarae "Hen Wlad fy Nhadau" efo clychau! / We welcomed Techniquest to school today to present Numeracy sessions with Years 7 and 8. Here is a video clip of some pupils from Year 8 playing "Land of my Fathers" with musical bells!

 
Llun o Dr. Gareth Evans
Cystadleuaeth Peirianneg EESW Engineering Competition
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Iau, 27 Mawrth 2014, 10:43 p.m.
 

Neges gan / A message from Mr. Richard Williams:

Bu'r criw isod o Flwyddyn 12 yn llwyddiannus iawn gyda'r gystadleuaeth Peirianneg EESW yn Venue Cymru Ddydd Llun yn ystod y ffair Big Bang. Fe ddaru nhw ennill y wobr "Gwerthfawrogiad Gorau o Faterion Amgylcheddol" ac roedd yna ganmoliaeth mawr gan bawb yno ar eu cyflwyniad a'u gwaith gyda Dŵr Cymru.

The group below from Year 12 were successful in an EESW Engineering competition in Venue Cymru on Monday during the Big Bang fair. They won the "Best Appreciation of Environmental Issues" award and there was praise for their presentations and for their work with Welsh Water.

[EESW]

 
Llun o Dr. Gareth Evans
Troeon Trystan Pennod 2
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Mercher, 19 Mawrth 2014, 12:16 p.m.
 

Dyma'r ail bennod yn y gyfres "Troeon Trystan" a gynhyrchwyd gan Eilir Gwyn Blwyddyn 12.

troeon2.flv

Troeon Trystan ar YouTube (ddim yn gweithio yn yr ysgol).

 
Llun o Mr. Arwel Roberts
Gwobr Dug Caeredin
gan Mr. Arwel Roberts - Dydd Gwener, 14 Mawrth 2014, 5:24 p.m.
 

Gwobr Dug Caeredin - Llongyfarchiadau  - Cafodd disgyblion Blwyddyn 11, 12 a 13 eu tystysgrifau Efydd ac Arian neithiwr, Mawrth 13, yn Venue Cymru, Llandudno. 

Duke Of Edinburgh Award -  Congratulations - On Thursday evening, March 13, students from Year 11, 12 and 13 received their Bronze and Silver Awards at Venue Cymru.

 
Llun o Mr. Arwel Roberts
Cystadleuaeth NACE
gan Mr. Arwel Roberts - Dydd Mercher, 12 Mawrth 2014, 6:24 p.m.
 

Mae Erin Forbes-Buthlay (Blwyddyn 10) wedi ennill cystadleuaeth Cenedlaethol i NACE (National Association for Able Children in Education) mewn ffotograffiaeth. Roedd dros 500 o bobl ifanc wedi ymgeisio ond hi ddaeth i'r brig. Mae Erin wedi ennill gwobr o'i llun ar ganfas. Dywedodd y beirniaid bod safon ymdrech Erin yn broffesiynol iawn a bod ei
chyfansoddiad yn ardderchog. Llongyfarchiadau mawr Erin, rydym yn falch iawn ohonot!

Dolen i weld llun buddugol Erin: http://www.nace.co.uk/competitions.html

Erin Forbes-Buthlay (Year 10) has won a national photography competition organised by NACE (National Association for Able Children in Education). Over 500 young people entered the competition and Erin was chosen as the winner. Erin has won a copy of her picture set on canvas. The judges said that Erin's entry was very professional and that her composition was excellent. Congratulations Erin, we are very proud of you!

A link to see Erin's picture: http://www.nace.co.uk/competitions.html

 

Hepgor MewngofnodiHepgor DolenniHepgor Gwybodaeth

Gwybodaeth

Cyfeiriad / Address:
Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Llandudno, Conwy, LL30 3LB.
Rhif Ffôn / Phone Number:
01492 544 344.
E-bost / E-mail:
"swyddfa at creuddyn dot conwy dot sch dot uk".
Pennaeth / Headteacher:
Dr. Meirion Davies.

Dilynwch yr ysgol ar Drydar i gael y newyddion diweddaraf; ewch i'n safle flickr ar gyfer lluniau o'r ysgol; neu ymwelwch â'n tudalen YouTube ar gyfer fideos amrywiol. Cewch hefyd wrando ar sioeau cerdd o'r gorffennol ar ein tudalen BandCamp.

Follow the school on Twitter for the latest news; go to our flickr site for pictures from the school; or visit our YouTube page for assorted videos. You can also listen to past school musicals on our BandCamp page.

Fy Ysgol Leol
Daily Post School Ratings
Adroddiad 2011 Estyn

Adroddiad 2005 Estyn

Hepgor TrydarHepgor Ar Hap

Ar Hap

Arwynebedd

Faint o le mae siâp yn ei gymryd.

[Google]

Hepgor Calendr

Calendr

Su Ll Ma Me Ia Gw Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 Heddiw Dydd Iau, 17 Ebrill 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Hepgor Digwyddiadau i ddodHepgor Map Ystadegaeth

Map Ystadegaeth

Hepgor Tywydd

Tywydd