Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwobr Arian Dug Caeredin
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 3 Gorffennaf 2015, 5:07 p.m.
 

Dyma ychydig o luniau o'r daith ymarfer diweddar ar gyfer y wobr arian Dug Caeredin. Cafwyd 2 noson yn gwersylla wrth deithio 50km o Lanrwst i Gapel Curig ag yna i Abergwyngregyn.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Iaith i Saith
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 3 Gorffennaf 2015, 1:52 p.m.
 

Bu Blwyddyn 12 yn darparu gwersi iaith i flwyddyn 7 bore heddiw, fel rhan o'u hastudiaethau Bagloriaeth. Bu Blwyddyn 7 yn dysgu ychydig am yr ieithoedd Sbaeneg, Eidaleg ac Almaeneg.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Mabolgampau 2015
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 2 Gorffennaf 2015, 8:48 p.m.
 

Cynhaliwyd ein mabolgampau blynyddol ym mharc Eirias ar Ddydd Mawrth, Mehefin 30ain.

Sgôr terfynol:

1af: Gloddaeth (1418)
2il: Bodysgallen (1247)
3ydd: Penrhyn (1195)

Enillwyr Blynyddoedd:

Bl. 7: Charlie Badham ag Aled Thomas
Bl. 8: Bethan Davies a Frankie Arkwright
Bl. 9: Moli Jones a ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(171 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Swyddogion 2015-16
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 1 Gorffennaf 2015, 11:08 p.m.
 

Cynhaliwyd cyfweliadau Swyddogion 2015-2016 heddiw. Llongyfarchiadau a phob lwc i chi â'ch cyfrifoldebau newydd!

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Seremoni Cyflwyno Ffeil Cynnydd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 29 Mehefin 2015, 3:42 p.m.
 

Cynhaliwyd y seremoni cyflwyno ffeil cynnydd i fyfyrwyr blwyddyn 11 ddoe. Diolch i'r gŵr gwadd, Al Lewis, am fynychu'r digwyddiad; braf ei groesawu yn ôl atom!

.