Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Calendr Adfent Mathemategol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 13 Rhagfyr 2014, 9:53 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Trefniadau Tywydd Gwael
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 11 Rhagfyr 2014, 7:08 p.m.
 

Trefniadau Tywydd Gwael

Os bydd angen cau'r ysgol, bydd y wybodaeth ar gael ar safle we'r ysgol, a'r canlynol:

BBC Cymru
Radio Cymru
Radio Wales
Heart FM
Gwefan Cyngor Conwy

Extreme Weather Arrangements

If the school has to close, notification will be placed on the school's website and the following websites:

BBC Wales
Radio Cymru
Radio Wales
Heart FM
Conwy Council Website.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Dydd Llywelyn ein Llyw Olaf
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 9 Rhagfyr 2014, 9:28 p.m.
 

Dydd Llywelyn Ein Llyw Olaf

Agorwch y cyflwyniad PowerPoint am fwy o wybodaeth neu darllenwch ymlaen...

Yn ystod yr wythnos hon rydym yn cofio am Llywelyn ein Llyw Olaf. Llywelyn Ein Llyw Olaf neu Llywelyn ap Gruffydd oedd arweinydd olaf Cymru unedig.

Roedd ei daid, Llywelyn Fawr yn arweinydd...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(520 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Llwyddiant F1
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 5 Rhagfyr 2014, 12:26 a.m.
 

Ar ôl yr holl waith caled o ddylunio ac adeiladu model o gar rasio F1 y llynedd, a hefyd am eu llwyddiant yn y gystadleuaeth o rasio’r car yn erbyn ysgolion eraill o Ogledd Cymru mae Huw Jones, Mari Rees, Dion Asodia, Lois Evans, Llyr Williams a Ffion Roberts o Flwyddyn 10 wedi derbyn Gwobr Efydd...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(148 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Paratoadau Herspre
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 5 Rhagfyr 2014, 12:22 a.m.
 

Dyma dudalen sy'n dangos yr holl baratoadau ar gyfer llwyfannu ein sioe gerdd 'Herspre'. Bydd y dudalen yn cynnwys lluniau o'r sioe ar ôl y perfformiadau...

Here is a page showing all the preparations for our musical 'Herspre'. The page will show pictures from the show after the performances...