Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Dr. Gareth Evans
Gwyliau'r Haf
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:18 p.m.
 

Mwynhewch y gwyliau haf dros y chwe wythnos nesaf. / Enjoy your summer holidays over the next six weeks.

Baner Twitter 

Dyddiadau Pwysig:
Awst 14: Canlyniadau Lefel A/AS (9yb).
Awst 21: Canlyniadau TGAU (9yb).
Medi 1, 2: Diwrnodau Hyfforddiant i'r Athrawon (dim ysgoi i ddisgyblion).
Medi 3: Dechrau tymor i'r disgyblion.

Important Dates:
August 14: A/AS Level Results (9am).
August 21: GCSE Results (9am).
September 1, 2: Training Days for Teachers - school closed for pupils.
September 3: Term starts for pupils.

 
Llun o Dr. Gareth Evans
Fideos Uchafbwyntiau / Highlights Videos
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:17 p.m.
 

Uchafbwyntiau 2013-14 Highlights

Uchafbwyntiau Eisteddfod 2014 Highlights

 
Llun o Dr. Gareth Evans
Bore Gwobrwyo
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:16 p.m.
 

Llongyfarchiadau i'r disgyblion a enillodd wobrau amrywiol yn y seremonïau yn ystod diwrnod olaf y tymor. / Congratulations to the pupils who won various prizes during the ceremonies on the final day of term.

Llongyfarchiadau calonnog i'r disgyblion enillodd y gwobrau arbennig canlynol: / Special congratulations to the pupils who won the following main prizes:

Siriol Roberts 2 

Gwobr Ellen Kent Prize: Siriol Roberts (Blwyddyn / Year 12).

 Elain Elis 1

Gwobr Goffa O. M. Roberts Memorial Prize: Elain Elis (Blwyddyn / Year 13).

 
Llun o Dr. Gareth Evans
Swyddogion 2014-2015
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:15 p.m.
 

Llongyfarchiadau i'r canlynol o Flwyddyn 12. / Congratulations to the following from Year 12.

Prif Swyddogion 2014/15 

Prif Ddisgyblion / Head Pupils: Osian Morgan, Siriol Roberts.
Dirprwy Brif Ddisgyblion / Deputy Head Pupils: Liam Evans, Erin Williams.

 Swyddogion 2014/15

Swyddog Cyswllt Trochi / Immersion Link Leader: Jack Johnson...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(85 gair)
 
Llun o Dr. Gareth Evans
Llwyddiant i'r BOBs
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:11 p.m.
 

BOBs yn Bodnant

Llongyfarchiadau i'r BOBs ar ennill cystadleuaeth BOBs Uwchradd Conwy yng Nghanolfan Bwyd Bodnant Dydd Gwener ddiwethaf (Gorffennaf 4ydd). Tesni, Angharad, Gethin a Sam Bl. 8 fuodd yn cystadlu; enillodd Gethin wobr y Prif Gogydd. Derbyniodd yr holl gystadleuwyr / aelodau BOBs o bob ysgol ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(137 gair)