Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored / Open Evening
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 5 Hydref 2015, 12:34 a.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth yr Adran Gerdd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 2 Hydref 2015, 12:31 a.m.
 

Llongyfarchiadau i Gwion Brown 7C; enillydd y gystadleuaeth ar gyfer dylunio poster i ddangos rheolau'r adran gerdd.

Congratulations to Gwion Brown 7C; the winner of the competition to design a poster showing the rules of the music department.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gweithdy Iwcaleli
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 30 Medi 2015, 12:04 a.m.
 

Bu dosbarth Blwyddyn 10 Cerdd yn mwynhau gweithdy iwcaleli heddiw.

Today the Year 10 Music class enjoyed a ukulele music workshop.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cyngor Ysgol / School Council
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 29 Medi 2015, 10:24 p.m.
 

Cafwyd cyfarfod cyntaf y Cyngor Ysgol heddiw.

The school council met today for the first time this academic year.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
"Skills Cymru" yn Venue Cymru
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 28 Medi 2015, 8:56 p.m.
 

I sylw Blwyddyn 10:

Gwyliwch y fideos canlynol cyn i chi ymweld â Skills Cymru yn Venue Cymru yr wythnos nesaf.

http://www.skillscymru.co.uk/en-us/video.aspx

Cyfle i chi gael golwg ar swyddi o fewn tri sector gwahanol fel y gallech ymchwilio mwy yn ystod eich amser yn y gynhadledd.

Mrs. Buddug Morgan.