Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 13 Chwefror 2017, 2:57 a.m.
 

Scroll down for English...

Rydym bellach hanner ffordd drwy'r prosiect ysgolion creadigol arweiniol. Dyma grynodeb o'r gweithgareddau hyd yn hyn.

Dydd Iau Chwefror 9fed

Cafodd y dysgwyr gyflwyniad i'r prosiect, gan egluro'r syniad o ddefnyddio grid i greu cod er mwyn amgodio neges ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(631 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 12 Chwefror 2017, 8:10 p.m.
 
Ar ôl yr ail rownd o gemau, dyma dop y tabl yn ein cystadleuaeth:

Gellir gweld y daenlen gyflawn o sgoriau drwy glicio yn fan hyn.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 6 Chwefror 2017, 12:18 a.m.
 

Ar ôl y rownd gyntaf o gemau, dyma dop y tabl yn ein cystadleuaeth:

Gellir gweld y daenlen gyflawn o sgoriau drwy glicio yn fan hyn.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Prospectws LINC Conwy 2017-18
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 5 Ionawr 2017, 10:40 p.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Trac Sain Mela
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 21 Rhagfyr 2016, 8:52 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Sioe Gerdd Mela
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 26 Tachwedd 2016, 2:34 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Wythnos Gwrthfwlio 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 20 Tachwedd 2016, 11:10 p.m.
 

Hawliau / Rights: https://www.youtube.com/watch?v=yYbVQsvqsBc

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Taro'r Post
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 19 Tachwedd 2016, 2:34 p.m.
 

Wythnos gwrth-fwlio: Bu eitem ar raglen Taro'r Post ddoe efo staff a disgyblion yr ysgol. (25 munud i fewn i'r rhaglen.)

Anti-bullying week: There was an item on the programme "Taro'r Post" yesterday featuring staff and pupils from the school. (25 minutes into the programme.)

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 11 Tachwedd 2016, 2:55 a.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Arweinwyr Digidol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2016, 10:33 p.m.
 

Byddwn yn lansio cynllun 'Arweinwyr Digidol' Ysgol y Creuddyn yr wythnos nesaf. Cyfle unigryw i ddisgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 ymgeisio i fod yn 'Arweinwyr Digidol' yn yr ysgol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant er mwyn cyflwyno sesiynau TGCh i ddisgyblion ac oedolion. Os oes ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(127 gair)