Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Only Boys Aloud!
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 30 Mehefin 2016, 12:36 a.m.
 

Wythnos diwethaf, bu rai o hogiau'r ysgol yn perfformio efo Only Boys Aloud a Katherine Jenkins yn Cwrt Hampton.

Last week, some of our boys performed with Only Boys Aloud and Katherine Jenkins at Hampton Court.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Myfyriwr y Flwyddyn
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 24 Mehefin 2016, 1:33 a.m.
 

Llongyfarchiadau i'r ferch yma o flwyddyn 11 sydd wedi ennill gwobr 'myfyriwr y flwyddyn' Coleg Meirion-Dwyfor, Glynllifon ar y cwrs anifeiliaid bach.

Congratulations to this student from year 11 who has won 'student of the year' on the care of small animals course at Coleg Meirion Dwyfor, Glynllifon.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Yn eisiau erbyn Medi 2016:
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 15 Mehefin 2016, 2:13 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Swyddi Gwag
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 23 Mai 2016, 8:33 p.m.
 

Cliciwch y llun isod am fwy o wybodaeth.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
BOBs
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 7 Mai 2016, 8:09 p.m.
 

The SNAG will be serving food in the refectory on Thursday, Mai 12th.

Yn coginio: / Cooking:
Georgia Caunce 7C
Sameer Burney 7C
Beth Megan Roberts 7R

Yn helpu efo'r holiaduron: / Helping with the questionnaires:
Noa Williams / Siôn Davies 7E
Will Lewis / Arthur Sidelmann 7DD
Non Elis 8R
Mali Goldsmith 8DD

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Premiere Gwenwyn Glas
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 4 Mai 2016, 12:36 a.m.
 

Cawsom gwmni Elin Fflur ar y carped coch ar gyfer première arbennig "Gwenwyn Glas" yn neuadd y Creuddyn heno, wrth iddi ffilmio eitem ar gyfer rhaglen Heno, S4C.

Llongyfarchiadau i bawb fu'n rhan o baratoadau'r noson, ond yn enwedig i Dr. Gareth Evans a'i ddosbarth Mathemateg blwyddyn 9 a'r ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(185 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Canlyniad ein Ffug Arholiad / Results of our School Election
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 3 Mai 2016, 10:30 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Cyngor Eco Ysgol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 27 Ebrill 2016, 11:35 a.m.
 

Cystadleuaeth i Flwyddyn 7

Cyngor Eco Ysgol y Creuddyn

Llunio poster – i annog pawb i roi sbwriel yn y bin

  • Maint A4 mewn lliw
  • Dim mwy na 20 gair
  • Gellir cynnwys lluniau
  • Cynnwys logo Ysgol y Creuddyn

Gwobr: Taleb stryd fawr £20

Fe fydd y poster buddugol yn cael ei arddangos o amgylch yr ysgol ac yn cael ei roi ar y biniau.

Dyddiad cau: Dydd Iau y 5ed o Fai – cyflwyno i Mr. Owain Gethin Davies.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwenwyn Glas
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 26 Ebrill 2016, 12:23 a.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ffug Etholiad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 25 Ebrill 2016, 12:38 p.m.
 

Byddwn fel ysgol yn cynnal ffug etholiad ar ddydd Mawrth y 3ydd o Fai a bydd cyfle i'r disgyblion bleidleisio.

Mae hwn yn rhan o waith y cyngor ysgol i hyrwyddo democratiaeth yn yr ysgol. Rydym eisioes wedi derbyn ymweliadau gan nifer o wleidyddion blaenllaw a sgyrsiau am waith y cynulliad gan...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(165 gair)