Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Swyddi Rhan Amser Dros Dro
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 19 Ebrill 2017, 5:31 p.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Tecstil Blwyddyn 10
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 31 Mawrth 2017, 3:42 p.m.
 

Mae'r disgyblion ar y cwrs TGAU Tecstiliau wedi bod wrthi'n brysur yn creu cotiau. Dyma lun o'r gwaith gwych gan Ellen Jones; Eleri Davies; Gillian Coleman-Jones ac Ellie Jones.

The GCSE Textiles pupils have been busy creating coats as part of their course. Here is a picture of the excellent work by Ellen Jones; Eleri Davies; Gillian Coleman-Jones and Ellie Jones.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 18 Mawrth 2017, 10:21 p.m.
 

Llongyfarchiadau i Mr. Eifion Williams ar ennill y gystadleuaeth!

Gellir gweld y canlyniadau llawn trwy glicio yn fan hyn.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 11 Mawrth 2017, 9:29 p.m.
 

Ar ôl y bedwaredd rownd o gemau, dyma frig y tabl yn ein cystadleuaeth chwe gwlad:

Gellir gweld y canlyniadau llawn trwy glicio yn fan hyn.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Show my Homework
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 3 Mawrth 2017, 2:30 a.m.
 

Ffordd newydd i gofnodi, olrhain a monitro gwaith cartref yn Ysgol y Creuddyn.

Rydym yn edrych ymlaen i fod yn lansio ‘Show My Homework’, offeryn ar-lein i'ch helpu i gadw golwg ar waith cartref eich plentyn. Bydd ‘Show My Homework’ yn eich galluogi i weld manylion tasgau gwaith cartref eich ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(359 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Sesiynau Rhifedd i Rieni / Numeracy Sessions for Parents
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 28 Chwefror 2017, 2:17 a.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 13 Chwefror 2017, 2:57 a.m.
 

Scroll down for English...

Rydym bellach hanner ffordd drwy'r prosiect ysgolion creadigol arweiniol. Dyma grynodeb o'r gweithgareddau hyd yn hyn.

Dydd Iau Chwefror 9fed

Cafodd y dysgwyr gyflwyniad i'r prosiect, gan egluro'r syniad o ddefnyddio grid i greu cod er mwyn amgodio neges ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(631 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 12 Chwefror 2017, 8:10 p.m.
 
Ar ôl yr ail rownd o gemau, dyma dop y tabl yn ein cystadleuaeth:

Gellir gweld y daenlen gyflawn o sgoriau drwy glicio yn fan hyn.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 6 Chwefror 2017, 12:18 a.m.
 

Ar ôl y rownd gyntaf o gemau, dyma dop y tabl yn ein cystadleuaeth:

Gellir gweld y daenlen gyflawn o sgoriau drwy glicio yn fan hyn.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Prospectws LINC Conwy 2017-18
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 5 Ionawr 2017, 10:40 p.m.