Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored / Open Evening
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 13 Hydref 2014, 1:12 a.m.
 

[Noson Agored]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Rheolau a Rheoli
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 6 Hydref 2014, 9:34 p.m.
 

Dyma'r clip fideo o'r gwasanaethau'r wythnos diwethaf. Diolch i Eilir a Tomos Bl. 13 am actio/cynhyrchu.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Dyddiau Astudiaeth Unigol / Personal Study Days
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 2 Hydref 2014, 8:43 p.m.
 

Bydd dydd Llun a dydd Mawrth nesaf, Hydref 6 a 7, yn Ddyddiau Astudiaeth Unigol yn y cartref i fyfyrwyr Blwyddyn 13. Hyderwn y bydd ein myfyrwyr yn manteisio’n llawn ar yr amser hwn i barhau â’u hastudiaethau pynciol, eu Hymchwiliad Unigol (BAC), a’u cais UCAS gan gynnwys eu Datganiad Personol.

Monday and Tuesday, October 6 and 7, have been allocated as Personal Study Days for Year 13. We hope our students will use this time wisely and effectively to continue with their subject studies, their Individual Investigation (BAC) and their UCAS application, including the Personal Statement.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Bocsio Cic / Kickboxing
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 17 Medi 2014, 8:45 p.m.
 

Llongyfarchiadau i Lewis Watson-Jones Bl. 12 ar ennill medal arian ym mhencampwriaethau bocsio cic y byd yn Geneva dros y penwythnos (Medi 13-14). Bu raid i Lewis ennill gornestau yng Nghymru er mwyn ennill lle yn y gystadleuaeth dan 18. Curodd cystadleuydd o'r Eidal er mwyn cyrraedd y rownd ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(150 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Jeans for Genes
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 15 Medi 2014, 9:09 p.m.
 

Mae Dydd Gwener Medi 19 yn ddiwrnod @JeansforGenes - cyfle i wisgo jeans yn lle trowsus/sgert arferol a chyfrannu £1. Mae caniatâd i chi wisgo trenars.

[Jeans for Genes]