Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Prospectws LINC Conwy 2017-18
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 5 Ionawr 2017, 10:40 p.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Trac Sain Mela
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 21 Rhagfyr 2016, 8:52 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Sioe Gerdd Mela
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 26 Tachwedd 2016, 2:34 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Wythnos Gwrthfwlio 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 20 Tachwedd 2016, 11:10 p.m.
 

Hawliau / Rights: https://www.youtube.com/watch?v=yYbVQsvqsBc

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Taro'r Post
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 19 Tachwedd 2016, 2:34 p.m.
 

Wythnos gwrth-fwlio: Bu eitem ar raglen Taro'r Post ddoe efo staff a disgyblion yr ysgol. (25 munud i fewn i'r rhaglen.)

Anti-bullying week: There was an item on the programme "Taro'r Post" yesterday featuring staff and pupils from the school. (25 minutes into the programme.)

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 11 Tachwedd 2016, 2:55 a.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Arweinwyr Digidol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2016, 10:33 p.m.
 

Byddwn yn lansio cynllun 'Arweinwyr Digidol' Ysgol y Creuddyn yr wythnos nesaf. Cyfle unigryw i ddisgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 ymgeisio i fod yn 'Arweinwyr Digidol' yn yr ysgol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant er mwyn cyflwyno sesiynau TGCh i ddisgyblion ac oedolion. Os oes ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(127 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cynhadledd Gwrth Fwlio
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2016, 10:28 p.m.
 

Bu criw brwdfrydig o flwyddyn 12 yn y Gynhadledd Gwrth Fwlio heddiw gyda Action Work a Chomisynydd Plant Cymru. #wythnosgwrthfwlio #hawliau #bwlio

An enthusiastic group from year 12 attended the Anti Bullying Conference today with Action Work and the Children's Comissioner for Wales. #AntiBullyingWeek #rights #bullying

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwobrau arloesedd Cymru / Wales innovation awards
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 19 Hydref 2016, 10:49 p.m.
 

Mae gwaith technoleg pedair o'r chweched dosbarth wedi'i arddangos yng ngwobrau arloesedd Cymru 2016. Llongyfarchiadau iddynt!

The technology work of four of our sixth-formers has been exhibited at the 2016 Wales innovation awards. Congratulations to all involved.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Blwyddyn 11: Adnoddau ar gyfer paratoi ar gyfer yr arholiad Rhifedd ym mis Tachwedd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 19 Hydref 2016, 10:47 p.m.