Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Canlyniadau TGAU a Safon Uwch 2016 / GCSE and Advanced Level Results 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 25 Awst 2016, 8:08 p.m.
 

 

Llongyfarchiadau mawr i’n holl ddysgwyr fu’n derbyn canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU dros yr wythnos ddiwethaf!

Bu dathlu mawr yn y Creuddyn ar y ddau ddydd Iau, gyda wynebau hapus dysgwyr, rhieni a staff Ysgol y Creuddyn yn siarad cyfrolau am lwyddiant arbennig a chanlyniadau ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(563 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwisg Ysgol / School Uniform
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2016, 9:48 p.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Rhedeg i Paris
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 4 Gorffennaf 2016, 9:52 p.m.
 

Ein fideo i ddathlu buddugoliaeth Cymru yn erbyn Gwlad Belg yn rownd yr 8 olaf ym mhencampwriaethau Ewro 2016. ‪#‎rhedegiparis‬ / Our video to celebrate Wales' victory over Belgium in the Quarter Finals of Euro 2016. ‪#‎WAL‬ ‪#‎TogetherStronger‬

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Seremoni Cyflwyno Ffeil Cynnydd 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 2 Gorffennaf 2016, 3:00 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Only Boys Aloud!
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 30 Mehefin 2016, 12:36 a.m.
 

Wythnos diwethaf, bu rai o hogiau'r ysgol yn perfformio efo Only Boys Aloud a Katherine Jenkins yn Cwrt Hampton.

Last week, some of our boys performed with Only Boys Aloud and Katherine Jenkins at Hampton Court.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Myfyriwr y Flwyddyn
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 24 Mehefin 2016, 1:33 a.m.
 

Llongyfarchiadau i'r ferch yma o flwyddyn 11 sydd wedi ennill gwobr 'myfyriwr y flwyddyn' Coleg Meirion-Dwyfor, Glynllifon ar y cwrs anifeiliaid bach.

Congratulations to this student from year 11 who has won 'student of the year' on the care of small animals course at Coleg Meirion Dwyfor, Glynllifon.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Yn eisiau erbyn Medi 2016:
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 15 Mehefin 2016, 2:13 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Swyddi Gwag
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 23 Mai 2016, 8:33 p.m.
 

Cliciwch y llun isod am fwy o wybodaeth.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
BOBs
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 7 Mai 2016, 8:09 p.m.
 

The SNAG will be serving food in the refectory on Thursday, Mai 12th.

Yn coginio: / Cooking:
Georgia Caunce 7C
Sameer Burney 7C
Beth Megan Roberts 7R

Yn helpu efo'r holiaduron: / Helping with the questionnaires:
Noa Williams / Siôn Davies 7E
Will Lewis / Arthur Sidelmann 7DD
Non Elis 8R
Mali Goldsmith 8DD

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Premiere Gwenwyn Glas
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 4 Mai 2016, 12:36 a.m.
 

Cawsom gwmni Elin Fflur ar y carped coch ar gyfer première arbennig "Gwenwyn Glas" yn neuadd y Creuddyn heno, wrth iddi ffilmio eitem ar gyfer rhaglen Heno, S4C.

Llongyfarchiadau i bawb fu'n rhan o baratoadau'r noson, ond yn enwedig i Dr. Gareth Evans a'i ddosbarth Mathemateg blwyddyn 9 a'r ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(185 gair)