Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Swyddi / Jobs
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 11 Tachwedd 2017, 2:17 p.m.
 

Mae'r ysgol yn chwilio am:

  • Technegydd Ystafell Adnoddau
  • Cymhorthydd Personol y Pennaeth
  • Derbynydd a Swyddog Weinyddol Cefnogol
  • Rheolwr SIMS

Gwelwch y lluniau isod neu'r dogfennau PDF am fwy o wybodaeth.

We are currently advertising for the following positions.

  • Resource Room Technician
  • Head Teacher's Personal Assistant
  • Receptionist and Administrative Support Officer
  • SIMS Manager

Please see the pictures below or the PDF docments for more information.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Sgiliau Adolygu
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 7 Hydref 2017, 1:01 p.m.
 

Ar Hydref 3ydd, cynhaliwyd noson sgiliau adolygu ar gyfer rhieni blwyddyn 11. Dyma'r deunyddiau o'r noson (3 ffeil PDF).

On October 3rd, a revision skills evening was held for year 11 parents. Here are the materials from the evening (3 PDF files).

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Tecstilau
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 4 Hydref 2017, 10:50 p.m.
 

Braf oedd cael cwmni Ffion Evans (cyn-ddisgybl) a ddaeth i mewn yn ddiweddar i arddangos ei gwaith Tecstilau i ddisgyblion blynyddoedd 11 a 13. Mae Ffion yn astudio cwrs Tecstil a Ffasiwn yng Ngholeg Central Saint Martins yn Llundain.

Recently, it was a pleasure to welcome Ffion Evans (a former pupil) to school to discuss her work with year 11 and 13 textiles pupils. Ffion is currently studying Fashion and Textiles in Central Saint Martins, London.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 16 Medi 2017, 3:27 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Rhieni - myfyrwyr Blwyddyn 13
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 14 Medi 2017, 11:03 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Sgiliau Adolygu - Rhieni Blwyddyn 11
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 14 Medi 2017, 11:02 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ymgynghoriad Cyhoeddus Map Rhwydwaith Integredig (INM)
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 12 Medi 2017, 9:33 p.m.
 

Mae'r cyngor sir eisiau eich barn am sut i wella llwybrau cerdded a beicio ar draws sir Conwy. Os hoffwch gymryd rhan, cliciwch ar y ddolen yma.

The county council wants your opinion on how to improve walking paths and cycle routes across Conwy county. If you would like to take part, click on this link.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ymweliad Tecstiliau
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 12 Medi 2017, 6:52 p.m.
 

Diolch i Ffion Williams, cyn-ddisgybl Ysgol y Creuddyn, am ymweld â disgyblion blynyddoedd 11 a 13 heddiw. Bu Ffion yn arddangos ei gwaith arloesol a chreadigol wrth drafod ei chwrs coleg efo'r dysgwyr.

Thanks to Ffion Williams, a former pupil of Ysgol y Creuddyn, for visiting year 11 and 13 pupils today. Ffion exhibited her innovative and creative work whilst discussing her university course with the learners.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Da 'di darllen
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 9 Medi 2017, 7:53 p.m.
 

Hyfforddiant Da 'di darllen heddiw gyda dysgwyr Blwyddyn 12 a 7! Diolch yn fawr i'r dysgwyr am fod mor frwdfrydig trwy gydol y dydd a Miss Lisa Roberts am hyfforddi!

Da 'di darllen (reading for pleasure) training today for Year 12 learners with Year 7! Thanks for an enthusiastic day! #reading

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gweithdy Animeiddio Blwyddyn 7
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 15 Gorffennaf 2017, 6:50 p.m.
 

Yn ystod yr wythnos weithgareddau, bu blwyddyn 7 wrthi'n cymryd rhan mewn gweithdy animeiddio efo Robin Williams. Dyma ychydig o luniau o'r deunydd a gynhyrchwyd.

During activities week, Year 7 took part in an animation workshop with Robin Williams. Here are a few pictures of their output.