Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Arolwg Cyfryngau Cymdeithasol Gyrfa Cymru 2015
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 24 Tachwedd 2015, 10:08 p.m.
 

Mae’r holiadur byr hwn wedi cael ei ddylunio i gynorthwyo Gyrfa Cymru i ddarganfod pa wybodaeth mae pobl eisiau ei chael oddi wrth Gyrfa Cymru trwy gyfryngau cymdeithasol.

Wrth gwblhau'r holiadur, mae cyfle i ennill tocyn Amazon gwerth £25. Os ydych yn dymuno cael eich cynnwys yn y raffl fawr ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(99 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwybodaeth Sgïo Pasg 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 24 Tachwedd 2015, 2:05 p.m.
 

Gwelwch y ffeiliau PowerPoint a PDF am fanylion y daith sgïo i Awstria yn ystod Pasg 2016.

See the attached PowerPoint and PDF files for details concerning the skiing trip to Austria during Easter 2016.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Aelodau newydd o'r BOBs
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 23 Tachwedd 2015, 11:56 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Arholiadau Gwyddoniaeth mis Ionawr
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 23 Tachwedd 2015, 9:40 p.m.
 

Gweler yr atodiad PDF am wybodaeth am yr arholiadau TGAU Gwyddoniaeth Triphlyg ym mis Ionawr 2016.

See the attached PDF for information on the GCSE Science examinations in January 2016.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwisg Ysgol / School Uniform
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 16 Tachwedd 2015, 10:00 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Arddangosfa
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 11 Tachwedd 2015, 12:11 a.m.
 

Llongyfarchiadau i Siwan Williams Bl. 13 a Ffion Williams (Bl. 13 llynedd) - mae eu gwaith Dylunio Cynnych wedi'i ddewis i gael ei arddangos yn Arddangosfa Arloesedd CBAC ym Mangor. Dim ond 36 a gafodd eu dewis ar draws Cymru!

Congratulations to Siwan Williams Yr. 13 and Ffion Williams (Yr. 13 last year) - their Product Design work has been chosen to be exhibited during WJEC's Innovation Exhibition in Bangor. Only 36 pieces of work were chosen across the whole of Wales!

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Graddau Ymdrech ac Ymddygiad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 9 Tachwedd 2015, 10:39 p.m.
 

Yn dilyn dosbarthu'r adroddiadau interim wythnos diwethaf, dyma atgoffyn o'r graddau ymdrech am ymddygiad newydd ar gyfer eleni.

Following the distribution of interim reports last week, here is a reminder of the new effort and behaviour grades for this year.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Swper Dathlu y BOBs
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 5 Tachwedd 2015, 1:25 a.m.
 Cynhaliwyd swper dathlu'r BOBs yn y ffreutur heno. Diolch i bawb am fynychu ag i aelodau'r BOBs am baratoi'r wledd! Braf hefyd oedd gallu croesawu draw y Daily Post a rhaglen Heno S4C er mwyn adrodd am y digwyddiad.

Adroddiad y Daily Post
Galeri Lluniau Flickr

The BOBs Celebration Supper was held tonight in the refectory. Thank you to all who attended and to the members of the BOBs who prepared the feast! It was also a pleasure to be able to welcome the Daily Post and S4C's Heno programme to report on the event.

Daily Post Report
Flickr Photo Gallery

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ysgol Creadigol Arweiniol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 4 Tachwedd 2015, 3:38 a.m.
 

Mae'r ysgol yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn statws ysgol greadigol arweiniol. Byddem yn derbyn grant o hyd at £16,000 i gynnal prosiectau efo'n dysgwyr dros y ddwy flynedd nesaf. Ein hasiant creadigol fydd Iola Ynyr o Gwmni'r Frân Wen; bydd nifer o ymarferwyr creadigol hefyd yn ymweld ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(182 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Arolwg Teithio Llesol / Active Travel Survey
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 2 Tachwedd 2015, 2:28 p.m.