Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Cyflwyno Llun Mr. Roland Jones
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 27 Mawrth 2015, 6:12 p.m.
 

[Cyflwyno Llun Mr. Roland Jones]

Braf oedd croesawu Mr. Dewi Wyn Williams, cyn ddirprwy i Ysgol y Creuddyn yn ei ôl i'r ysgol brynhawn ddoe. Daeth draw, ar ran Mrs. Gill Jones a'r teulu, i gyflwyno llun wedi ei fframio er cof am ein prifathro cyntaf, Mr. Roland Jones ynghyd â rhodd ariannol hael i'r ysgol. Derbyniwyd y ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(230 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Darganfod Gwyddoniaeth
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2015, 1:04 p.m.
 

Llongyfarchiadau i'r merched yma o flwyddyn 9 am dderbyn tystysgrifau am fynychu'r sesiynau "Darganfod Gwyddoniaeth" ym Mhrifysgol Bangor.

[Darganfod Gwyddoniaeth]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Only Boys Aloud
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 23 Mawrth 2015, 8:49 p.m.
 

I sylw bechgyn yr ysgol... (gweler yr atodiad PDF am y manylion)

[Only Boys Aloud]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Eisteddfod Sir 14.03.15
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 17 Mawrth 2015, 3:17 a.m.
 

Cafodd Ysgol y Creuddyn gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod Sir yn Ysgol Eirias ddydd Sadwrn.

Dyma restr o'r llwyddiannau:

1af - Cari Ela Humphrey : Unawd Piano Bl.10 a dan 19 oed.

2il - Catrin Davies : Unawd Telyn Bl.10 a dan 19 oed.

2il - John Robinson : Unawd Llinynnol Bl. 7, 8 a 9.

1...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(294 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Diwrnod Dim Ysmygu 2015
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 11 Mawrth 2015, 10:11 p.m.
 

Cafwyd arddangosfa yn y dderbynfa heddiw am y Diwrnod Dim Ysmygu:

Gweler yr atodiad am gyflwyniadau PowerPoint rai o ddysgwyr Blwyddyn 8 am y diwrnod dim ysmygu (Francesca Powell, Ffion Davies, Bethan Davies, Lowri Green, Mia Hau).