Ysgol Y Creuddyn

Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Dr. Gareth Evans
Gwyliau'r Haf
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:18 p.m.
 

Mwynhewch y gwyliau haf dros y chwe wythnos nesaf. / Enjoy your summer holidays over the next six weeks.

Baner Twitter 

Dyddiadau Pwysig:
Awst 14: Canlyniadau Lefel A/AS (9yb).
Awst 21: Canlyniadau TGAU (9yb).
Medi 1, 2: Diwrnodau Hyfforddiant i'r Athrawon (dim ysgoi i ddisgyblion).
Medi 3: Dechrau tymor i'r disgyblion.

Important Dates:
August 14: A/AS Level Results (9am).
August 21: GCSE Results (9am).
September 1, 2: Training Days for Teachers - school closed for pupils.
September 3: Term starts for pupils.

 
Llun o Dr. Gareth Evans
Fideos Uchafbwyntiau / Highlights Videos
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:17 p.m.
 

Uchafbwyntiau 2013-14 Highlights

Uchafbwyntiau Eisteddfod 2014 Highlights

 
Llun o Dr. Gareth Evans
Bore Gwobrwyo
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:16 p.m.
 

Llongyfarchiadau i'r disgyblion a enillodd wobrau amrywiol yn y seremonïau yn ystod diwrnod olaf y tymor. / Congratulations to the pupils who won various prizes during the ceremonies on the final day of term.

Llongyfarchiadau calonnog i'r disgyblion enillodd y gwobrau arbennig canlynol: / Special congratulations to the pupils who won the following main prizes:

Siriol Roberts 2 

Gwobr Ellen Kent Prize: Siriol Roberts (Blwyddyn / Year 12).

 Elain Elis 1

Gwobr Goffa O. M. Roberts Memorial Prize: Elain Elis (Blwyddyn / Year 13).

 
Llun o Dr. Gareth Evans
Swyddogion 2014-2015
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:15 p.m.
 

Llongyfarchiadau i'r canlynol o Flwyddyn 12. / Congratulations to the following from Year 12.

Prif Swyddogion 2014/15 

Prif Ddisgyblion / Head Pupils: Osian Morgan, Siriol Roberts.
Dirprwy Brif Ddisgyblion / Deputy Head Pupils: Liam Evans, Erin Williams.

 Swyddogion 2014/15

Swyddog Cyswllt Trochi / Immersion Link Leader: Jack Johnson.
Uwch Swyddogion / Senior Prefects: Elain Jenkins, Thomas Sudlow-Poole.
Swyddogion Gweithgareddau / Activities Prefects: Ryan Davies, Sara Davies, Eilir Gwyn, Brengain Jones.
Swyddogion / Prefects: Jamie Andrews, Hattie Brown, Lucy Browning, Osian Davies, Bethan Nye, Rebecca Ryder, Chloe Taylor, John Taylor, Ioan Wellsbury, Ffion Williams.

 
Llun o Dr. Gareth Evans
Llwyddiant i'r BOBs
gan Dr. Gareth Evans - Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014, 3:11 p.m.
 

BOBs yn Bodnant

Llongyfarchiadau i'r BOBs ar ennill cystadleuaeth BOBs Uwchradd Conwy yng Nghanolfan Bwyd Bodnant Dydd Gwener ddiwethaf (Gorffennaf 4ydd). Tesni, Angharad, Gethin a Sam Bl. 8 fuodd yn cystadlu; enillodd Gethin wobr y Prif Gogydd. Derbyniodd yr holl gystadleuwyr / aelodau BOBs o bob ysgol ganmoliaeth fawr am eu hymddygiad ac agwedd at yr her dan sylw, ynghyd â'u sgiliau gweithio fel tîm, rheoli a'u sgiliau coginio.

Congratulations to the SNAGs on winning the Conwy Secondary SNAGs competition at Bodnant Welsh Food Centre last Friday (July 4th). Tesni, Angharad, Gethin and Sam (Year 8) took part in the competition; congratulations to Gethin on winning the title of Head Chef. All of the competitors from each school were praised for their behaviour and attitude towards the tasks; their cooking skills and team work were also commended.

 

Hepgor MewngofnodiHepgor DolenniHepgor Gwybodaeth

Gwybodaeth

Cyfeiriad / Address:
Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Llandudno, Conwy, LL30 3LB.
Rhif Ffôn / Phone Number:
01492 544 344.
E-bost / E-mail:
"swyddfa at creuddyn dot conwy dot sch dot uk".
Pennaeth / Headteacher:
Dr. Meirion Davies.

Dilynwch yr ysgol ar Drydar i gael y newyddion diweddaraf; ewch i'n safle flickr ar gyfer lluniau o'r ysgol; neu ymwelwch â'n tudalen YouTube ar gyfer fideos amrywiol. Cewch hefyd wrando ar sioeau cerdd o'r gorffennol ar ein tudalen BandCamp.

Follow the school on Twitter for the latest news; go to our flickr site for pictures from the school; or visit our YouTube page for assorted videos. You can also listen to past school musicals on our BandCamp page.

Fy Ysgol Leol
Daily Post School Ratings
Adroddiad 2011 Estyn

Adroddiad 2005 Estyn

Hepgor TrydarHepgor Ar Hap

Ar Hap

Graddfa Richter

Mae Graddfa Richter yn neilltuo rhif i gynrychioli’r egni seismig sy’n cael ei ryddhau gan ddaeargryn. Does dim terfyn i’r mesuriad sy’n bosib. Gyda phob cyfanrif mae’r raddfa'n cynyddu, mae osgled (amplitude) y ddaeargryn yn cynyddu 10 gwaith.

[Google]

Hepgor Calendr

Calendr

Su Ll Ma Me Ia Gw Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 Heddiw Dydd Iau, 21 Awst 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Hepgor Digwyddiadau i ddodHepgor Map Ystadegaeth

Map Ystadegaeth

Hepgor Tywydd

Tywydd