Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Premiere Gwenwyn Glas
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 4 Mai 2016, 12:36 a.m.
 

Cawsom gwmni Elin Fflur ar y carped coch ar gyfer première arbennig "Gwenwyn Glas" yn neuadd y Creuddyn heno, wrth iddi ffilmio eitem ar gyfer rhaglen Heno, S4C.

Llongyfarchiadau i bawb fu'n rhan o baratoadau'r noson, ond yn enwedig i Dr. Gareth Evans a'i ddosbarth Mathemateg blwyddyn 9 a'r ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(185 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Canlyniad ein Ffug Arholiad / Results of our School Election
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 3 Mai 2016, 10:30 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Cyngor Eco Ysgol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 27 Ebrill 2016, 11:35 a.m.
 

Cystadleuaeth i Flwyddyn 7

Cyngor Eco Ysgol y Creuddyn

Llunio poster – i annog pawb i roi sbwriel yn y bin

  • Maint A4 mewn lliw
  • Dim mwy na 20 gair
  • Gellir cynnwys lluniau
  • Cynnwys logo Ysgol y Creuddyn

Gwobr: Taleb stryd fawr £20

Fe fydd y poster buddugol yn cael ei arddangos o amgylch yr ysgol ac yn cael ei roi ar y biniau.

Dyddiad cau: Dydd Iau y 5ed o Fai – cyflwyno i Mr. Owain Gethin Davies.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwenwyn Glas
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 26 Ebrill 2016, 12:23 a.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ffug Etholiad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 25 Ebrill 2016, 12:38 p.m.
 

Byddwn fel ysgol yn cynnal ffug etholiad ar ddydd Mawrth y 3ydd o Fai a bydd cyfle i'r disgyblion bleidleisio.

Mae hwn yn rhan o waith y cyngor ysgol i hyrwyddo democratiaeth yn yr ysgol. Rydym eisioes wedi derbyn ymweliadau gan nifer o wleidyddion blaenllaw a sgyrsiau am waith y cynulliad gan...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(165 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Profion Llythrennedd a Rhifedd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 16 Ebrill 2016, 5:08 p.m.
 

Profion darllen a rhifedd yng Nghymru:
Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant ym Mlynyddoedd 2 i 9.

Reading and numeracy tests in Wales:
Information for parents and carers of children in Years 2 to 9.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Sports Relief
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 20 Mawrth 2016, 2:29 p.m.
 

Diolch i'r Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc a'r adran Addysg Gorfforol am yr arlwy eang iawn o weithgareddau hwyliog a drefnwyd drwy'r wythnos yn enw Sport Relief!

Many thanks to the Young Sport Ambassadors and the P.E. Department for organising so many fun activities during the week for Sport Relief!

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Dewisiadau Blwyddyn 9
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 14 Mawrth 2016, 11:19 p.m.
 

Cymorth i ddysgwyr blwyddyn 9 ddefnyddio gyrfacymru.com i wneud eu dewisiadau ar gyfer blwyddyn 10. ↑↑

Help for year 9 learners to use careerswales.com to make their choices for year 10. ↑↑

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Diwrnod Pai Cymru
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 14 Mawrth 2016, 9:49 p.m.
 

Bu dysgwyr o'r ysgol yn dathlu Diwrnod Pai heddiw trwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth pobi! Dyma'r canlyniadau:

Learners from the school celebrated Pi Day today by competing in a Bake Off! Here are the results:

1af / 1st: Jessica Roberts Bl. 10

2il / 2nd: Luke Owen Bl. 10

3ydd / 3rd: Iwan Thomas Bl. 10

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ffug Gyfweliadau Bl. 11
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2016, 11:56 a.m.
 

Dyma gyflwyniad am y ffug gyfweliadau sy'n cymryd lle yfory. (Dydd Mercher Mawrth 9fed.)