Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Tridiau Gweithgareddau
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 28 Mehefin 2017, 10:54 p.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwaith Dylunio a Thechnoleg
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 19 Mehefin 2017, 9:03 p.m.
 

Llongyfarchiadau i'r ddau yma; mae eu gwaith Graffeg TGAU / Dylunio Cynnyrch SU mewn arddangosfa Dylunio a Thechnoleg yng Nghanolfan Pontio ym Mhrifysgol Bangor. Manylion

Congratulations to these two; their GCSE Graphics / Product Design A level work is being shown in the Design and Technology exhibition at Bangor University’s Pontio Centre. Details

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwobrau Arloesedd Cymru
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 19 Mehefin 2017, 8:59 p.m.
 

Mae gwaith TGAU Graffeg Dylan Chape yn cael ei ystyried i Wobrau Arloesedd Cymru eleni. Pob lwc iddo!

Dylan Chape’s GCSE Graphics work is been considered for the Wales Innovation Awards this year. Good luck to him!

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwaith Cwrs Technoleg TGAU / GCSE Technology Coursework
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 25 Mai 2017, 11:46 p.m.
 

Clip fideo sy'n arddangos gwaith cwrs ymarferol disgyblion TGAU: Deunyddiau Gwrthiannol. Da iawn chi! Cafwyd canmoliaeth fawr ar safon y gwaith. A video clip showcasing the practical coursework of GCSE: Resistant Materials pupils. Well done! – the work was highly praised.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwaith Cwrs Technoleg Lefel A / A Level Technology Coursework
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 25 Mai 2017, 11:46 p.m.
 

Clip fideo yn arddangos gwaith cwrs Dylunio Cynnyrch disgyblion Bl. 12 a Bl. 13 yr adran Dechnoleg. Llongyfarchiadau ar eich holl waith caled! / A video showcasing the Product Design coursework of Year 12 and 13 pupils in the Technology department. Congratulations on all your hard work!

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Swyddi Rhan Amser Dros Dro
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 19 Ebrill 2017, 5:31 p.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Tecstil Blwyddyn 10
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 31 Mawrth 2017, 3:42 p.m.
 

Mae'r disgyblion ar y cwrs TGAU Tecstiliau wedi bod wrthi'n brysur yn creu cotiau. Dyma lun o'r gwaith gwych gan Ellen Jones; Eleri Davies; Gillian Coleman-Jones ac Ellie Jones.

The GCSE Textiles pupils have been busy creating coats as part of their course. Here is a picture of the excellent work by Ellen Jones; Eleri Davies; Gillian Coleman-Jones and Ellie Jones.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 18 Mawrth 2017, 10:21 p.m.
 

Llongyfarchiadau i Mr. Eifion Williams ar ennill y gystadleuaeth!

Gellir gweld y canlyniadau llawn trwy glicio yn fan hyn.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 11 Mawrth 2017, 9:29 p.m.
 

Ar ôl y bedwaredd rownd o gemau, dyma frig y tabl yn ein cystadleuaeth chwe gwlad:

Gellir gweld y canlyniadau llawn trwy glicio yn fan hyn.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Show my Homework
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 3 Mawrth 2017, 2:30 a.m.
 

Ffordd newydd i gofnodi, olrhain a monitro gwaith cartref yn Ysgol y Creuddyn.

Rydym yn edrych ymlaen i fod yn lansio ‘Show My Homework’, offeryn ar-lein i'ch helpu i gadw golwg ar waith cartref eich plentyn. Bydd ‘Show My Homework’ yn eich galluogi i weld manylion tasgau gwaith cartref eich ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(359 gair)