Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Roland Jones
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 23 Ionawr 2015, 11:48 p.m.
 

Gyda thristwch mawr clywsom am farwolaeth Roland, prifathro cyntaf Ysgol y Creuddyn. Roedd Roland yn uchel iawn ei barch ac mae'r seiliau cadarn a roddodd yn eu lle wedi sicrhau llwyddiant a ffyniant yr ysgol. Mawr yw ein dyled iddo.

Cynhaliwyd gwasanaeth goffa i ddisgyblion Blynyddoedd 7 - 9 a'u tiwtoriaid bore ddoe a heddiw fe gafodd Blynyddoedd 10 - 13 gyfle i gofio Roland.

Estynwn ein cydymdeimlad dwysaf gyda Jill, Mark, David a'r teulu.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Taclo'r Treiglo
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 23 Ionawr 2015, 11:44 p.m.
 

Yn ystod y tymor hwn, byddwn yn TACLO'R TREIGLO, gan ddechrau gyda'r treiglad 'Llusg'.

Clipiau fideo YouTube:

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored Chweched Dosbarth / Sixth Form Open Evening
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 18 Ionawr 2015, 10:18 p.m.
 

Cynhelir Noson Agored Y Chweched Dosbarth ar Nos Fawrth Chwefror 10fed, rhwng 4:15yh a 6:15yh. Gweler y daflen wybodaeth neu'r fideo isod am fwy o fanylion.

The Sixth Form Open Evening will be held on Tuesday February 10th, between 4:15pm and 6:15pm. See the information sheet or the video below for further details.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ysgol Iach / Healthy School
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 14 Ionawr 2015, 1:26 a.m.
 

Ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd yn iachach.

Os yw’ch plant yn hoff o becyn cinio, dyma rai syniadau ar sut i wneud eu bocs bwyd yn iachach.

Easy ways to make lunchboxes healthier.

If your children prefer packed lunches, this leaflet will show you some tips on how to make them healthier.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
I Sylw Blwyddyn 13
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 29 Rhagfyr 2014, 1:30 p.m.
 
Bydd SMW ac MJ yn safoni Ymchwiliadau Bl. 13 ar Ionawr 5ed a'r 7fed. Mae felly yn hanfodol fod pob ymchwil gorffenedig gennym erbyn y dyddiadau hyn. Os na fyddwn yn gallu eu safonni ar y ddau ddiwrnod yma, NI fedrwch ddisgwyl gallu cymhwyso ym mis Ionawr, a bydd eich gwaith yn cael ei gadw'n ôl tan fis Mai, pan na fydd ail gyfle, fel sydd yn Ionawr.  
Eich cyfrifoldeb chi ydy sicrhau fod pob dim yn ei le, ac wedi ei gyflwyno. 
Cofiwch hefyd fod y 6 sgil i fod wedi eu cwblhau, ynghyd â'r Dyddiadur, a'r ddwy waled blastig, gwyrdd a melyn.