Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwaith Dylunio a Thechnoleg / Design and Technology Work
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 16 Medi 2016, 3:30 p.m.
 

Llongyfarchiadau i'r myfyrwyr canlynol:

Samantha Chadwick Blwyddyn 12
Mari Rees Blwyddyn 12
Hannah Roberts Blwyddyn 12
Siwan Williams Blwyddyn 13 (2015–16)

Mae eu gwaith cwrs Dylunio a Thechnoleg Tecstilau a Graffeg wedi cael ei ddewis ar gyfer eu cynnwys yn arddangosfa gwaith Arloesedd CBAC a ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(101 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Rieni Blwyddyn 11: Sgiliau Adolygu
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 15 Medi 2016, 2:29 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ethol Cynrychiolwyr Rhieni ar Gyrff Llywodraethol Ysgolion / Election of Parent Representative on School Governing Bodies
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 12 Medi 2016, 10:51 p.m.
 

Mae angen chwech cynrychiolydd rhieni i weithredu ar Gorff Llywodraethol Ysgol y Creuddyn am gyfnod o bedair blynedd o Hydref 2016. Gall unrhyw riant (neu bersonau sydd â Chyfrifoldeb Rhiant yn ôl Deddf Plant 1989) a sydd â phlentyn yn yr ysgol sefyll etholiad i weithredu ar y Corff ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(204 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cychwyn Tymor Newydd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 31 Awst 2016, 2:55 p.m.
 

Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddysgwyr ddydd Llun, 5ed o Fedi. Dyma restr o'r ystafelloedd ymgynnull/cofrestru.

The school will re-open to learners on Monday, September 5th. Here is a list of rooms for assembly/registration.

 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Canlyniadau TGAU a Safon Uwch 2016 / GCSE and Advanced Level Results 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 25 Awst 2016, 8:08 p.m.
 

 

Llongyfarchiadau mawr i’n holl ddysgwyr fu’n derbyn canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU dros yr wythnos ddiwethaf!

Bu dathlu mawr yn y Creuddyn ar y ddau ddydd Iau, gyda wynebau hapus dysgwyr, rhieni a staff Ysgol y Creuddyn yn siarad cyfrolau am lwyddiant arbennig a chanlyniadau ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(563 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwisg Ysgol / School Uniform
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2016, 9:48 p.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Rhedeg i Paris
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 4 Gorffennaf 2016, 9:52 p.m.
 

Ein fideo i ddathlu buddugoliaeth Cymru yn erbyn Gwlad Belg yn rownd yr 8 olaf ym mhencampwriaethau Ewro 2016. ‪#‎rhedegiparis‬ / Our video to celebrate Wales' victory over Belgium in the Quarter Finals of Euro 2016. ‪#‎WAL‬ ‪#‎TogetherStronger‬

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Seremoni Cyflwyno Ffeil Cynnydd 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 2 Gorffennaf 2016, 3:00 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Only Boys Aloud!
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 30 Mehefin 2016, 12:36 a.m.
 

Wythnos diwethaf, bu rai o hogiau'r ysgol yn perfformio efo Only Boys Aloud a Katherine Jenkins yn Cwrt Hampton.

Last week, some of our boys performed with Only Boys Aloud and Katherine Jenkins at Hampton Court.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Myfyriwr y Flwyddyn
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 24 Mehefin 2016, 1:33 a.m.
 

Llongyfarchiadau i'r ferch yma o flwyddyn 11 sydd wedi ennill gwobr 'myfyriwr y flwyddyn' Coleg Meirion-Dwyfor, Glynllifon ar y cwrs anifeiliaid bach.

Congratulations to this student from year 11 who has won 'student of the year' on the care of small animals course at Coleg Meirion Dwyfor, Glynllifon.