Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Hysbyslun Herspre
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 28 Tachwedd 2014, 1:34 a.m.
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Herspre
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 13 Tachwedd 2014, 10:21 p.m.
 

Mae ticedi nawr ar gael ar gyfer ein sioe gerdd Nadolig, "Herspre".

Nos Fawrth 09/12/14
Nos Fercher 10/12/14
Nos Iau 11/12/14

Perfformiadau yn cychwyn am 7yh yn Neuadd yr ysgol.

Pris: Oedolion £7; Plant £3.

Tickets are now available for "Herspre", our Christmas show.

Tuesday 09/12/14
Wednesday 10/12/14
Thursday 11/12/14

Performances start at 7pm in the school's Hall.

Price: Adults £7; Children £3.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 10 Tachwedd 2014, 9:23 p.m.
 

Gallwch nawr lawrlwytho grynodeb o adroddiad blynyddol y llywodraethwyr i rieni ar gyfer 2013-14.

You can now download a summary of the Governors' Annual Report to Parents for 2013-14.

[Adroddiad]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Llythyrau Gwirio Manylion SIMS
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 8 Tachwedd 2014, 12:55 p.m.
 

Dosbarthwyd llythyrau gwirio manylion SIMS i'r dysgwyr yn ystod cofrestru ar Ddydd Gwener Tachwedd 7fed. Gofynnir yn garedig i rieni eu gwirio a'u dychwelyd i'r ysgol erbyn Tachwedd 14eg.

SIMS details letters were distributed to learners during registration on Friday November 7th. Parents: Can you please check all the details and return the form by November 14th.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Bwletin Rhieni Hydref 2014
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 27 Hydref 2014, 1:34 p.m.