Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwobrau arloesedd Cymru / Wales innovation awards
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 19 Hydref 2016, 10:49 p.m.
 

Mae gwaith technoleg pedair o'r chweched dosbarth wedi'i arddangos yng ngwobrau arloesedd Cymru 2016. Llongyfarchiadau iddynt!

The technology work of four of our sixth-formers has been exhibited at the 2016 Wales innovation awards. Congratulations to all involved.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Blwyddyn 11: Adnoddau ar gyfer paratoi ar gyfer yr arholiad Rhifedd ym mis Tachwedd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 19 Hydref 2016, 10:47 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Llawlyfr Dysgwyr a Rhieni Blwyddyn 11 Hydref 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 10 Hydref 2016, 9:14 p.m.
 

 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Y Cyngor Ysgol / The School Council
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 29 Medi 2016, 11:06 p.m.
 

Cynhaliwyd cyfarfod Cyngor Ysgol cynta'r flwyddyn heddiw.
The first School Council meeting of the year was held today.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwaith Dylunio a Thechnoleg / Design and Technology Work
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 16 Medi 2016, 3:30 p.m.
 

Llongyfarchiadau i'r myfyrwyr canlynol:

Samantha Chadwick Blwyddyn 12
Mari Rees Blwyddyn 12
Hannah Roberts Blwyddyn 12
Siwan Williams Blwyddyn 13 (2015–16)

Mae eu gwaith cwrs Dylunio a Thechnoleg Tecstilau a Graffeg wedi cael ei ddewis ar gyfer eu cynnwys yn arddangosfa gwaith Arloesedd CBAC a ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(101 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Rieni Blwyddyn 11: Sgiliau Adolygu
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 15 Medi 2016, 2:29 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ethol Cynrychiolwyr Rhieni ar Gyrff Llywodraethol Ysgolion / Election of Parent Representative on School Governing Bodies
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 12 Medi 2016, 10:51 p.m.
 

Mae angen chwech cynrychiolydd rhieni i weithredu ar Gorff Llywodraethol Ysgol y Creuddyn am gyfnod o bedair blynedd o Hydref 2016. Gall unrhyw riant (neu bersonau sydd â Chyfrifoldeb Rhiant yn ôl Deddf Plant 1989) a sydd â phlentyn yn yr ysgol sefyll etholiad i weithredu ar y Corff ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(204 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cychwyn Tymor Newydd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 31 Awst 2016, 2:55 p.m.
 

Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddysgwyr ddydd Llun, 5ed o Fedi. Dyma restr o'r ystafelloedd ymgynnull/cofrestru.

The school will re-open to learners on Monday, September 5th. Here is a list of rooms for assembly/registration.

 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Canlyniadau TGAU a Safon Uwch 2016 / GCSE and Advanced Level Results 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 25 Awst 2016, 8:08 p.m.
 

 

Llongyfarchiadau mawr i’n holl ddysgwyr fu’n derbyn canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU dros yr wythnos ddiwethaf!

Bu dathlu mawr yn y Creuddyn ar y ddau ddydd Iau, gyda wynebau hapus dysgwyr, rhieni a staff Ysgol y Creuddyn yn siarad cyfrolau am lwyddiant arbennig a chanlyniadau ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(563 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwisg Ysgol / School Uniform
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2016, 9:48 p.m.