Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Cystadleuaeth Ffotograffiaeth
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 3 Mawrth 2015, 11:19 p.m.
 

Llongyfarchiadau i Erin Forbes-Buthlay ar dderbyn cydnabyddiaeth uchel am ei llun mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth. Bydd llun Erin yn ymddangos mewn arddangosfa yn Llundain y mis yma: https://www.artrabbit.com/…/esrc39s-changing-world-photogra…

[Erin]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwisgo'n Goch dros Gymru
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 2 Mawrth 2015, 10:06 p.m.
 

[Gwisgo'n Goch dros Gymru]

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, trefnwyd gan ein Cyngor Ysgol y byddai heddiw'n ddiwrnod 'Gwisgo'n Goch dros Gymru!'. Yn ogystal â chynnig cyfle i ddathlu ein Cymreictod ac arddangos ein balchder o'n gwlad a'n hiaith, roedd y weithgaredd hon yn gyfle i godi arian tuag at elusen lleol, Tŷ Gobaith a ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(241 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
David Cripps
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 16 Chwefror 2015, 11:07 p.m.
 

Gyda thristwch mawr y clywsom am farwolaeth David Cripps, cyn-ddisgybl i'r Creuddyn. Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf â Charlotte a'r teulu.

It is with great sadness that we heard about the death of former pupil, David Cripps. Our thoughts are with Charlotte and all the family.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored Chweched Dosbarth / Sixth Form Open Evening
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 8 Chwefror 2015, 3:38 p.m.
 

Cynhelir Noson Agored Y Chweched Dosbarth ar Nos Fawrth Chwefror 10fed, rhwng 4:15yh a 6:15yh. Gweler y daflen wybodaeth neu'r fideo isod am fwy o fanylion.

The Sixth Form Open Evening will be held on Tuesday February 10th, between 4:15pm and 6:15pm. See the information sheet or the video below for further details.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Holiadur y BOBs
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 5 Chwefror 2015, 10:18 p.m.
 

Dyma'r ymateb i'r cwestiynau a ofynnwyd gan y BOBs bore heddiw yn ystod y sesiwn blasu yn y ffreutur.

BOBs Cwestiwn 1

BOBs Cwestiwn 2

BOBs Cwestiwn 3

BOBs Cwestiwn 4