Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Bocsio Cic / Kickboxing
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mercher, 17 Medi 2014, 8:45 p.m.
 

Llongyfarchiadau i Lewis Watson-Jones Bl. 12 ar ennill medal arian ym mhencampwriaethau bocsio cic y byd yn Geneva dros y penwythnos (Medi 13-14). Bu raid i Lewis ennill gornestau yng Nghymru er mwyn ennill lle yn y gystadleuaeth dan 18. Curodd cystadleuydd o'r Eidal er mwyn cyrraedd y rownd ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(150 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored / Open Evening
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 15 Medi 2014, 9:17 p.m.
 

[Noson Agored]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Jeans for Genes
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 15 Medi 2014, 9:09 p.m.
 

Mae Dydd Gwener Medi 19 yn ddiwrnod @JeansforGenes - cyfle i wisgo jeans yn lle trowsus/sgert arferol a chyfrannu £1. Mae caniatâd i chi wisgo trenars.

[Jeans for Genes]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Sioe Gerdd Nadolig
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 14 Medi 2014, 9:28 p.m.
 

Bydd ymarfer cyntaf ein sioe gerdd Nadolig yn ystod amser cinio Dydd Mawrth – ond pa sioe tybed?! Croeso i ddisgyblion o bob oed!

[Cerdd a Drama]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Bore Coffi MacMillan
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 11 Medi 2014, 7:52 p.m.
 

[Bore Coffi]

Rydym yn bwriadu trefnu Bore Coffi Dydd Mawrth, Medi 23. Os ydych eisiau helpu gyda raffl, trefnu stondin neu cacennau, ewch i weld Mrs. Eirian Pierce yn B1. Croeso i bawb.