Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Cychwyn Tymor Newydd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 30 Awst 2015, 5:40 p.m.
 

Mae'r ysgol yn ail-agor i ddysgwyr ddydd Mercher, 2il o Fedi. Dyma restr o'r ystafelloedd ymgynnull/cofrestru.

The school will re-open to learners on Wednesday, September 2nd. Here is a list of rooms for assembly/registration.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Linc Conwy
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 28 Awst 2015, 6:12 p.m.
 

I sylw disgyblion sydd yn dychwelyd i Flwyddyn 12 yn Ysgol y Creuddyn.
Os ydych yn dymuno dilyn cwrs LINC Conwy o fis Medi ymlaen, argraffwch y ddogfen PDF ynghlwm y neges yma a chwblhewch y ffurflenni canlynol:

  1. Ffurflen Gais (Tudalennau 1-2)
  2. Cytundeb y dysgwr (Tudalen 3)
  3. Caniatâd Rhiant / ...
Darllen gweddill y pwnc hwn
(150 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ymchwil Cancr
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 28 Awst 2015, 5:41 p.m.
 

Yn ddiweddar bu Nathan Sadler Bl. 11 yn seiclo 450 milltir o Winsford i Baris er mwyn codi arian at elusen Ymchwil Cancr. Llongyfarchiadau i'r teulu am godi tua £5,000 i'r achos!

Recently Nathan Sadler Year 11 cycled 450 miles from Winsford to Paris to raise money for Cancer Research. Congratulations to the family for raising around £5,000 for this good cause.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Canlyniadau TGAU Ysgol y Creuddyn GCSE Results
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 24 Awst 2015, 6:44 p.m.
 

Unwaith eto eleni, rydym yn ymfalchïo yng nghanlyniadau canmoladwy ein dysgwyr yn Ysgol y Creuddyn ac yn dathlu canran llwyddiant o 100%.

Ymhlith y perfformiadau eithriadol mae Lowri Edwards a lwyddodd i sicrhau 12 gradd A* a Ciaran Eynon yntau’n cael ei wobrwyo ag 11 A*. Llwyddodd Lowri a ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(305 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Teithio i'r ysgol
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 24 Awst 2015, 3:24 p.m.
 

Bysiau Ysgol

Dylai bod rhiant pob dysgwr sy'n teithio ar fws i'r ysgol wedi derbyn y llythyr ynghlwm gan y sir. Cofiwch bydd system dim tocyn, dim teithio yn gweithredu eleni. Mae'r sir am fod yn hyblyg efo'r trefniadau o'r 2il o Fedi hyd y 4ydd o Fedi (dydd Gwener). O'r 7fed o Fedi ymlaen ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(145 gair)