Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Seremoni Wobrwyo
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 18 Gorffennaf 2015, 12:16 a.m.
 

Cynhaliwyd Seremonïau Gwobrwyo yn y Neuadd bore heddiw i gydnabod llwyddiannau'n dysgwyr eleni.

Seremoni Wobrwyo

Llongyfarchiadau i enillwyr y prif wobrau:

Gwobr Ellen Kent: Sara Davies Blwyddyn 13

Gwobr O.M. Edwards: Erin Williams Blwyddyn 13

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Hanes 2014-2015
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 17 Gorffennaf 2015, 10:28 p.m.
 

Ar ddiwedd blwyddyn academaidd arall dyma gyfle i edrych yn ôl ar holl weithgareddau'r flwyddyn.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Eisteddfod 2015
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 17 Gorffennaf 2015, 10:14 p.m.
 

Llongyfarchiadau i Penrhyn ar ddod yn fuddugol yn Eisteddfod eleni. Diolch i'r holl gystadleuwyr am gymryd rhan; i'r beirniaid Lukas, Ieuan, Catrin a Dominic; ac i'r staff am drefnu'r diwrnod.

Enillwyr y prif wobrau:

  • Y Gadair – Ffion Eleri Hughes (Bl. 12)
  • Tlws Drama – Kallum Weyman (Bl. 12)
  • Tlws Saesneg – Callum Crow (Bl. 12)

Eisteddfod 2015

Dyma'r uchafbwyntiau o'r cystadlu:

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Yr Urdd: Dyddiadau Chwaraeon ac Eisteddfodau Conwy
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 17 Gorffennaf 2015, 9:50 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwobr Arian Dug Caeredin
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 13 Gorffennaf 2015, 12:29 p.m.
 

Llongyfarchiadau i bawb a lwyddodd ar eu halldaith Gwobr Arian Dug Caeredin wythnos diwethaf. Bu'r criw yn teithio o Abersoch i Aberdaron ac yna i Forfa Nefyn.