Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Holiaduron Rhieni / Parents' Questionnaires
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 26 Ionawr 2015, 11:31 p.m.
 

(Scroll down for English version...)

Yn ystod y tymor byddwn yn casglu barn rhanddeiliad yr ysgol fel rhan o’n prosesau hunan arfarnu. Gofynnwn yn garedig felly i chwi fel rhieni a gwarcheidwad i lenwi holiadur yn nodi eich barn am weithdrefnau gwrth fwlio a gwaith cartref yr ysgol.

Gofynnwn ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(410 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Llyfryn Dewisiadau y Chweched Dosbarth 2015-2017
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 25 Ionawr 2015, 10:11 p.m.
 

Mae'r llyfryn dewisiadau ar gyfer Chweched Dosbarth 2015-2017 nawr ar gael.

Cewch hefyd gyfle i weld manylebau pob pwnc drwy ymweld â'r dudalen yma.

[Llyfryn Dewisiadau Chweched Dosbarth 2015-2017]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Roland Jones
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 23 Ionawr 2015, 11:48 p.m.
 

Gyda thristwch mawr clywsom am farwolaeth Roland, prifathro cyntaf Ysgol y Creuddyn. Roedd Roland yn uchel iawn ei barch ac mae'r seiliau cadarn a roddodd yn eu lle wedi sicrhau llwyddiant a ffyniant yr ysgol. Mawr yw ein dyled iddo.

Cynhaliwyd gwasanaeth goffa i ddisgyblion Blynyddoedd 7 - 9 a'u tiwtoriaid bore ddoe a heddiw fe gafodd Blynyddoedd 10 - 13 gyfle i gofio Roland.

Estynwn ein cydymdeimlad dwysaf gyda Jill, Mark, David a'r teulu.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Taclo'r Treiglo
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Gwener, 23 Ionawr 2015, 11:44 p.m.
 

Yn ystod y tymor hwn, byddwn yn TACLO'R TREIGLO, gan ddechrau gyda'r treiglad 'Llusg'.

Clipiau fideo YouTube:

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored Chweched Dosbarth / Sixth Form Open Evening
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 18 Ionawr 2015, 10:18 p.m.
 

Cynhelir Noson Agored Y Chweched Dosbarth ar Nos Fawrth Chwefror 10fed, rhwng 4:15yh a 6:15yh. Gweler y daflen wybodaeth neu'r fideo isod am fwy o fanylion.

The Sixth Form Open Evening will be held on Tuesday February 10th, between 4:15pm and 6:15pm. See the information sheet or the video below for further details.