Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Gran Fondo
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 26 Ebrill 2015, 10:27 p.m.
 

[Gran Frodo]

Llongyfarchiadau i Iolo, Huw a Deio Blwyddyn 10; Mrs. Ffion Gwen Williams; a Dr. Meirion Davies ar gwblhau'r Gran Fondo heddiw - 42 milltir o daith i gyd. Tour de France 2016?...

Congratulations to Iolo, Huw and Deio from Year 10; Mrs. Ffion Gwen Williams; and Dr. Meirion Davies on completing today's Gran Fondo - 42 miles in total. Tour de France 2016?...

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Cyflwyno Llun Mr. Roland Jones
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 12 Ebrill 2015, 9:19 p.m.
 

[Cyflwyno Llun Mr. Roland Jones]

Braf oedd croesawu Mr. Dewi Wyn Williams, cyn ddirprwy i Ysgol y Creuddyn yn ei ôl i'r ysgol brynhawn ddoe. Daeth draw, ar ran Mrs. Gill Jones a'r teulu, i gyflwyno llun wedi ei fframio er cof am ein prifathro cyntaf, Mr. Roland Jones ynghyd â rhodd ariannol hael i'r ysgol. Derbyniwyd y ...

Darllen gweddill y pwnc hwn
(254 gair)
 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Calendr Adolygu
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 2 Ebrill 2015, 8:52 p.m.
 

A ydych yn paratoi ar gyfer sefyll arholiadau yn ystod Haf 2015? Os ydych, yna efallai bydd y calendr adolygu yma o gymorth.

[Calendr Adolygu]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Darganfod Gwyddoniaeth
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2015, 1:04 p.m.
 

Llongyfarchiadau i'r merched yma o flwyddyn 9 am dderbyn tystysgrifau am fynychu'r sesiynau "Darganfod Gwyddoniaeth" ym Mhrifysgol Bangor.

[Darganfod Gwyddoniaeth]

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Only Boys Aloud
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 23 Mawrth 2015, 8:49 p.m.
 

I sylw bechgyn yr ysgol... (gweler yr atodiad PDF am y manylion)

[Only Boys Aloud]