Hepgor newyddion

Newyddion

Llun o Ysgol y Creuddyn
Gwybodaeth Sgïo Pasg 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 2 Chwefror 2016, 4:32 p.m.
 

shutterstock_59054962.jpg

Gwelwch y ffeiliau PowerPoint a PDF am fanylion y daith sgïo i Awstria yn ystod Pasg 2016.

See the attached PowerPoint and PDF files for details concerning the skiing trip to Austria during Easter 2016.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Ffair Yrfaoedd
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 1 Chwefror 2016, 3:37 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Noson Agored y Chweched Dosbarth
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 28 Ionawr 2016, 8:19 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Taith Daearyddiaeth Manceinion
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Mawrth, 19 Ionawr 2016, 9:28 p.m.
 

Bu aelodau o flwyddyn 12 ar daith i Fanceinion heddiw fel rhan o'u cwrs daearyddiaeth.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Bore Coffi Masnach Deg
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Llun, 18 Ionawr 2016, 6:37 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Taith Caerdydd 2016
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 16 Ionawr 2016, 3:45 p.m.
 

Albwm Lluniau: Taith Caerdydd Blwyddyn 12, Ionawr 2016.

Photo Gallery: Year 12 Cardiff Trip, January 2016.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Llawlyfr Linc Conwy
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 9 Ionawr 2016, 3:05 p.m.
 

Blwyddyn 11: Dyma'r llawrlyfr LINC Conwy ar gyfer cyrsiau partneriaeth i'w cymryd ym mlwyddyn 12.

Year 11: Here is the LINC Conwy handbook for partnership courses to take in year 12.

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Person enwog ar y teledu
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Iau, 7 Ionawr 2016, 1:41 p.m.
 

Gwelwyd un o'n disgyblion ar y teledu neithiwr - yn gwylio gêm bêl-droed bwysig yn Goodison Park!

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Swydd Pennaeth
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sadwrn, 2 Ionawr 2016, 2:34 p.m.
 

 
Llun o Ysgol y Creuddyn
Swper y BOBs
gan Ysgol y Creuddyn - Dydd Sul, 20 Rhagfyr 2015, 3:19 p.m.
 

Hanes swper y BOBs yn gynharach yn y tymor. / Item shown on S4C about the SNAG supper earlier this term.